Απόφαση 3450/88 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται δύο τομείς όρων δόμησης των οποίων τα όρια φαίνονται στα ίδια διαγράμματα. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά τομέα είναι:

 

Α. Τομέας Ι

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον έχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

3. Είναι άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα προκύπτοντα λόγω ρυμοτομίας υπό τους περιορισμούς του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983.

 

4. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη του κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

6. Συντελεστής δόμησης 2,40.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 14 m.

 

8. Επιβολή στέγης σε κάθε κτίριο όπου έχει εξαντληθεί το ύψος ή ο συντελεστής δόμησης σε μέγιστο ύψος στέγης 2 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον έχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Είναι άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα προκύπτοντα λόγω ρυμοτομίας υπό τους περιορισμούς του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983.

 

4. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη του κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

6. Συντελεστής δόμησης 2,10.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 12 m.

 

8. Επιβολή στέγης σε κάθε κτίριο όπου έχει εξαντληθεί το ύψος ή ο συντελεστής δόμησης σε μέγιστο ύψος στέγης 2 m.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.