Απόφαση 3450/88

Απόφαση 3450/1988: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αμφιλοχίας νομού Αιτωλοακαρνανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3450/1988: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αμφιλοχίας νομού Αιτωλοακαρνανίας, (ΦΕΚ 623/Δ/1988), 26-08-1988.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 7.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 16 και 29 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1985).

 

8. Τις διατάξεις της Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Την 68992/3436/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αμφιλοχίας.

 

10. Τις 51/1987 και 80/1987 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

11. Τις 8/1988 και 9/1988 του γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της ακριβή αντίγραφα των έξι πρωτοτύπων διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:1000 που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση αναρτώνται επί 15 ημέρες σε εμφανές μέρος στα γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Μεσολογγίου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 11-08-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.