Απόφαση 353150/92

Απόφαση 353150/122/1992: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος Δήμου Βούλας Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 353150/122/1992: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης ρυμοτομικού σχεδίου Πανοράματος Δήμου Βούλας Αττικής, (ΦΕΚ 1174/Δ/1992), 11-11-1992.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

5. Το από 16-01-1973 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 31/Δ/1973) περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας περιοχής Άνω Βούλα.

 

6. Τα με αριθμούς 542487/3836/1992 και 58361/1992 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με πρόταση τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης περιοχής Πανοράματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βούλας.

 

7. Τη γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά με αριθμό πρακτικού 27/16-07-1992, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου σχεδίου Πανοράματος Δήμου Βούλας και ορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Επιτρέπεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών 9.5 m για κάθε σημείο της οικοδομής από το φυσικό έδαφος και όχι από το τεχνητό ή διαμορφωμένο.

 

2. Επιβάλλεται υποχρεωτική κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης πέραν του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους μέχρι 1.5 m και με μέγιστη κλίση έως 25%.

 

3. Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών επί υποστηλωμάτων (πυλωτής).

 

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυσσωρευτών μόνο όταν η συλλεκτική επιφάνεια ταυτίζεται με τις έδρες των στεγών.

 

5. Η σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα υποδομής της πόλης (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, κ.λ.π.) γίνεται μόνο μετά από αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Διατάγματος ρυμοτομίας της περιοχής του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

 

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί και ισχύουν μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής εκτελούνται και αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

Μελέτες για έκδοση οικοδομικών αδειών, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση της Απόφασης Νομάρχη στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και είναι πλήρεις, εκδίδονται με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την υποβολή του φακέλου μελέτης.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την δημοσίευσή της σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 23-10-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.