Απόφαση 354/94

Απόφαση 354/1994: Έγκριση μερικής πολεοδόμησης στην κοινότητα Φασκομηλιάς νομού Θεσπρωτίας που αφορά τις κοινοτικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός του οριοθετημένου οικισμού Φασκομηλιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 354/1994: Έγκριση μερικής πολεοδόμησης στην κοινότητα Φασκομηλιάς νομού Θεσπρωτίας που αφορά τις κοινοτικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός του οριοθετημένου οικισμού Φασκομηλιάς, (ΦΕΚ 243/Δ/1994), 16-03-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίου πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π.

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Α/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 1647/1986 και 1772/1988.

 

6. Την υπ' αριθμόν ΤΠ/2644/1989 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας που αφορά την οριοθέτηση του οικισμού Φασκομηλιάς και τους όρους και περιορισμούς δόμησης του οικισμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 5/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Φασκομηλιάς που εγκρίνει την παραπάνω μελέτη.

 

8. Την εισήγηση της υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 1704/1994 απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσπρωτίας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την μερική πολεοδόμηση, που αφορά εκτάσεις της Κοινότητας Φασκομηλιάς που βρίσκονται εντός της οριοθέτησης του οικισμού, όπως αυτό φαίνεται στα διαγράμματα, σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ηγουμενίτσας και τα οποία συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

 

2. Εγκρίνουμε τους όρους δόμησης που αφορούν τα δημιουργηθέντα από τις εκτάσεις αυτές οικόπεδα και μόνον για αυτά όπως παρακάτω.

 

α) Αρτιότητα: Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα με το εμβαδόν που έχουν στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά διαγράμματα.

 

β) Συντελεστής δόμησης 0.7.

 

γ) Κάλυψη του οικοπέδου: Μέγιστη κάλυψη του οικοπέδου να είναι το πολύ 50%.

 

δ) Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

 

ε) Μέγιστο ύψος: 7.5 m.

 

ζ) Αποστάσεις από τα όρια: 2.5 m.

 

η) Κατά τα λοιπά ό,τι ισχύει και για τα υπόλοιπα οικόπεδα του οικισμού όπως αυτό έχει εγκριθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΤΠ/2644/1989 απόφαση του Νομάρχη Θεσπρωτίας.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Φασκομηλιάς.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.354.94

 

Ηγουμενίτσα, 15-02-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.