Απόφαση 3581/96 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο τροποποιούνται και καθορίζονται κατά τομείς, όπως αυτοί φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

 

Α) Τομείς συντελεστών δόμησης και μεγίστων υψών.

 

Τομέας Ι:

 

1. Συντελεστής δόμησης: 3

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 23 m

 

Τομέας ΙΙ:

 

1. Συντελεστής δόμησης: 2.4

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 23 m

 

Τομέας ΙΙΙ:

 

1. Συντελεστής δόμησης: 1.6

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 18 m

 

Τομέας ΙV:

 

1. Συντελεστής δόμησης: 1.4

2.Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 14 m

 

Τομέας V:

 

1. Συντελεστής δόμησης: 1.2

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 14 m.

 

Β) Τομείς λοιπών όρων δόμησης και αρτιοτήτων.

 

Τομέας Α1:

 

1. Για τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά τη 18-12-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Κατά την 05-09-1966 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 70 m2

 

β) Κατά την 18-12-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, 70% της επιφάνειάς τους.

 

Τομέας Α2:

 

1. Για τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά τη 18-12-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

2. Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα ως είχαν την 18-12-1985, ημερομηνία δημοσίευσης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

3. Ορίζεται υποχρεωτικό διάγραμμα κάλυψης που ταυτίζεται με τις οικοδομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων και τα όρια των οικοπέδων.

 

Τομέας Β:

 

1. Για τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά τη 18-12-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Κατά τη 05-09-1966 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο:6 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2

 

β) Κατά την 18-12-85 ημερομηνία δημοσίευσης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειάς τους.

 

Τομέας Γ:

 

1. Για τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά τη 18-12-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Κατά την 05-09-1966 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο:6 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2

 

β) Κατά την 18-12-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφάνειάς τους.

 

Τομέας Δ:

 

1. Για τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά την 18-12-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ' όσον:

 

α) Κατά την 05-09-1966 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

β) Κατά την 18-12-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφάνειάς τους, με δυνατότητα αύξησής του μέχρι 70% σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

Τομέας Ε:

 

1. Για τα οικόπεδα, που δημιουργούνται μετά την 18-12-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφάνειάς τους, με δυνατότητα αύξησής του μέχρι 70% σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.