Απόφαση 364/95

Απόφαση 364/1995: Αποστάσεις οικοδομών από δρόμους, στους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 364/1995: Αποστάσεις οικοδομών από δρόμους, στους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 129/Δ/1995), 09-03-1995.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής νομού Χίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) περί όρων δόμησης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, άρθρο 6, παράγραφος 58.

 

2. Την προηγούμενη απόφασή μας με αριθμό 3200/1993 σχετική με το θέμα.

 

3. Την απόφαση 11/1995 του κοινοτικού συμβουλίου Κοινότητας Θυμιανών, που ζητά ακύρωση της παραπάνω απόφασής μας.

 

4. Την κατά την πλειοψηφία γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Νομού Χίου, όπως αυτή εκφράστηκε στο πρακτικό του της 02-02-1995 θέμα 1ο

 

5. Το γεγονός ότι η απόφασή μας αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε υποχρεωτική απόσταση των οικοδομών από τους κεντρικούς δρόμους των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων του Νομού Χίου, όπου υπήρχε αυτός ο περιορισμός με τις προηγούμενες αποφάσεις, 6 m από το όριο του κοινόχρηστου χώρου δρόμου, για τις Κοινότητες των Θυμιανών, Αμάδων και τους Δήμους Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας.

 

2. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί εκτελούνται ή αναθεωρούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

3. Μελέτες που έχουν υποβληθεί για έκδοση οικοδομικών αδειών χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χίος, 03-02-1995

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.