Απόφαση 374364/93

Απόφαση 374364/337/1993: Καθορισμός - αναθεώρηση ορίων οικισμού Βαθέος Αίγινας νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 374364/337/1993: Καθορισμός - αναθεώρηση ορίων οικισμού Βαθέος Αίγινας νομού Αττικής, (ΦΕΚ 1224/Δ/1993), 30-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) περί τροποποίησης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

3. Την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών με αριθμό πρωτοκόλλου 346302/1990, του Δασαρχείου Πειραιά με αριθμό πρωτοκόλλου 3941/1990.

 

4. Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βαθέος Αίγινας με αριθμό 11/1992.

 

5. Την έκθεση καθορισμού ορίων οικισμού Βαθέος με αριθμό πρωτοκόλλου 5153/1968.

 

6. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά με αριθμό πρακτικού 24 της 10-06-1993, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τα όρια οικισμού Βαθέος Αίγινας ως εξής: από Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην οικία Α. Μαρίνη, Παναγιώτη Μπήτρου, Ελευθερίου Γκαρή, Νικολάου Κουκούλη, Στυλ. Δόξα, Ιωάννη Σορλάνδου, Φ. Μπήτρου, Σπυρίδωνα Πάλλη, Γεωργίου Γκαρή, Μιχαήλ Κανοβρυσάκη, Γεωργίου Πετρίτη, Θεοδώρου Γεροκί, Α. Λορέτζου, Θ. Σιγάλα, Σπυρίδωνος Μήτρου, Σπυρίδωνος Πετρίτη, Π. Νικολαΐδη, και τέλος εις Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

 

Εξαιρούνται οι δασικές εκτάσεις όπως φαίνονται στον χάρτη που συνοδεύει το με αριθμό 3941/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δασαρχείο Πειραιά και το με αριθμό Δ/346488/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά.

 

1. Ορίζονται γενικοί όροι δόμησης

 

Αρτιότητα οικοπέδου

 

Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν στο οριζόμενο όριο του οικισμού, η αρτιότητα του οικοπέδου ορίζεται σε 2.000 m2. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

2. Επιβάλλονται ειδικοί περιορισμοί δόμησης.

 

α) Απαγορεύονται οι περιμετρικοί εξώστες

 

β) η περίφραξη να είναι μαντρότοιχος χρώματος που συναντάται τοπικά (λευκό, γκρίζο, ώχρα κ.λ.π.).

 

γ) οι συλλέκτες εγκαταστάσεων των ηλιακών συστημάτων πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος, ώστε το δοχείο να μην τοποθετείται υψηλότερα από τις συλλεκτικές επιφάνειες.

 

δ) τα κουφώματα πρέπει να κατασκευάζονται είτε ξύλινα είτε μεταλλικά με μεγάλη διατομή και να είναι χρωματισμένα.

 

Όλες οι κατασκευές για τις οποίες επιβάλλεται έκδοση οικοδομικής άδειας ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.374364.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον συνημμένο χάρτη.

 

Πειραιάς, 23-07-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.