Απόφαση 3774/88

Απόφαση 3774/1988: Κατάταξη σε κατηγορίες και καθορισμός ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Αγία Παρασκευή νομού Τρικάλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3774/1988: Κατάταξη σε κατηγορίες και καθορισμός ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Αγία Παρασκευή νομού Τρικάλων, (ΦΕΚ 623/Δ/1988), 26-08-1988.

 

Ο Νομάρχης Τρικάλων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους... (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τη μελέτη οριοθέτησης του οικισμού Αγία Παρασκευή.

 

3. Την απογραφή πληθυσμού του 1981 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

4. Τις 27/1985 και 61/1985 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής.

 

5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που διατυπώθηκαν στα υπ' αριθμούς 35/1985 (γνωμοδότηση 4) και 9/1988 (γνωμοδότηση 1)πρακτικά συνεδρίασής του, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται:

 

α. Ο παρακάτω πίνακας κατηγοριοποίησης και εμβαδού αρτιότητας στον οποίο κατατάσσεται ο οικισμός σε κατηγορίες ως προς:

 

α)1. Τη θέση στο χώρο

α)2. Το βαθμό προστασίας

α)3. Τη δυναμικότητα

α)4. Το βαθμό διασποράς και

α)5. Το μέγεθος

 

και καθορίζεται το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας των οικοπέδων που προκύπτουν από κατάτμηση.

 

β. Το διορθωμένο σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού.

 

Πίνακας κατηγοριοποίησης και εμβαδού αρτιότητας

Οικισμός

Θέση στο χώρο

Βαθμός προστασίας

Δυναμικότητα

Βαθμός διασποράς

Μέγεθος

Εμβαδόν αρτιότητας

Αγία Παρασκευή (Τζιούρτζια)

Μη περιαστικός

Ενδιαφέρων

Στάσιμος

Συνεκτικός

Μεσαίος

300

 

2. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός του ορίου του οικισμού πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Νομού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει σήμερα.

 

3. Το σχεδιάγραμμα του οικισμού να αναρτηθεί για 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Τρικάλων.

 

Τρίκαλα, 09-08-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.