Απόφαση 3780/96

Απόφαση ΤΠ/3780/1996: Τροποποίηση των όρων δόμησης της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 13 (Αγίου Σπυρίδωνος, Μελισσάτικα) του Δήμου Νέας Ιωνίας Νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/3780/1996: Τροποποίηση των όρων δόμησης της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 13 (Αγίου Σπυρίδωνος, Μελισσάτικα) του Δήμου Νέας Ιωνίας Νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 1063/Δ/1996), 17-09-1996.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986.

 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΦΕΚ 391/Β/1995).

 

6. Το από 06-09-1994 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1005/Δ/1994) με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 13 (Αγίου Σπυρίδωνος, Μελισσάτικα) του Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 190/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 883/14-05-1996 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας με το οποίο μας διαβιβάζει τεχνική έκθεση του μελετητή της πράξης εφαρμογής της εν θέματι περιοχής με την οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης των όρων δόμησης με την θέσπιση παρέκκλισης ως προς την αρτιότητα των οικοπέδων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 9/06-06-1996 θέμα 6ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας.

 

Και επειδή στο προεδρικό διάταγμα της εν θέματι περιοχής (από 06-09-1994 προεδρικό διάταγμα) (ΦΕΚ 1005/Δ/1994), δεν προβλέφθηκαν παρεκκλίσεις των οικοπέδων με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα για 166 οικόπεδα τα οποία έχουν εμβαδόν από 0-250 m2, για 20 οικόπεδα τα οποία έχουν εμβαδόν από 250-299 m2 καθώς επίσης και για οικόπεδα που προκύπτουν λόγω εισφορών από την πράξη εφαρμογής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 13 (Αγίου Σπυρίδωνος, Μελισσάτικα) του Δήμου Νέας Ιωνίας, για την θέσπιση παρέκκλισης ως προς την αρτιότητα των οικοπέδων ως εξής:

 

Οικόπεδα άρτια κατά παρέκκλιση, τα προϋφιστάμενα της 10-03-1982, τα οποία έχουν πρόσωπο 8 m και εμβαδόν 100 m2.

 

Η κάλυψη και το ύψος να παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή 60% κάλυψη και ύψος 7.5 m.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

Βόλος, 28-08-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.