Απόφαση 3817/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας που περιλαμβάνει αρμοδιότητες των πεδίων:

 

Επικοινωνίας, Δημόσιες Σχέσεις και Διαφάνειας
Διοικητικής Βοήθειας
Υποστήριξης Δημάρχου

 

2. Νομική Υπηρεσία

 

3. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

 

β) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

 

γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 

δ) Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει αρμοδιότητες των πεδίων:

 

Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 

4. Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

β) Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει αρμοδιότητες των πεδίων:

 

Αδειοδοτήσεις και Ρυθμίσεις Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Τουρισμού και Απασχόλησης

 

5. Αυτοτελές Τμήμα Ταμείου - Ταμειακής Υπηρεσίας που τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Ταμείου

 

β) Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας

 

6. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

 

α) Γραφείο Τεχνικών Έργων

β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

γ) Γραφείο Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης

δ) Γραφείο Περιβάλλοντος και Καθαριότητας που περιλαμβάνει αρμοδιότητες των πεδίων:

Περιβάλλοντος - Πολιτικής προστασίας.
Καθαριότητας και Πρασίνου

ε) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

στ) Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

7. Αυτοτελές Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.