Απόφαση 404/90

Απόφαση 404/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης ύψους των κτιρίων Νέας Αγχιάλου νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 404/1990: Τροποποίηση όρων δόμησης ύψους των κτιρίων Νέας Αγχιάλου νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 259/Δ/1990), 08-05-1990.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986.

 

5. Την υπ' αριθμόν 9/1989 απόφασή μας περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αγχιάλου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 80/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Αγχιάλου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 13/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μαγνησίας, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την προσαύξηση κατά 1 m του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων σ' όλους τους τομείς συντελεστών δόμησης και μόνο σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων επί pilotis. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων προσαυξάνεται κατά 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βόλος, 26-03-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.