Απόφαση 4109/86

Απόφαση 4109/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων δόμησης στους παρακάτω οικισμούς του νομού Ηρακλείου της επαρχίας Πεδιάδας 1) Άγιος Βασίλειος, 2) Κελλιά, 3) Αμαριανό, 4) Κασταμονίτσα, 5) Απόστολοι, 6) Ασκοί, 7) Αστρίτσι, 8) Γαλίφα, 9) Γούβες, 10) Σκοτεινό, 11) Ελαία, 12) Θωμαδιανό, 13) Ευαγγελισμός, 14) Γάλιπε, 15) Καλλονή, 16) Καραβάδο, 17) Κάτω Καρουζανά, 18) Αγνώ, 19) Άνω Καρουζανά, 20) Πηγή, 21) Τοίχος, 22) Κόξαρη, 23) Κουνάβοι, 24) Αγία Παρασκευή, 25) Αγία Πελαγία, 26) Άγιο Πνεύμα, 27) Άγιος Δημήτριος, 28) Μάρθα, 29) Μελέσσαι, 30) Φιλίσσια, 31) Μηλιάρδο, 32) Νιπιδητός, 33) Ρουσσοχώρια, 34) Ξενιάκος, 35) Κατωφύγιο, 36) Αγριανά, 37) Χατζανά, 38) Χουδέτσι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4109/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και όρων δόμησης στους παρακάτω οικισμούς του νομού Ηρακλείου της επαρχίας Πεδιάδας 1) Άγιος Βασίλειος, 2) Κελλιά, 3) Αμαριανό, 4) Κασταμονίτσα, 5) Απόστολοι, 6) Ασκοί, 7) Αστρίτσι, 8) Γαλίφα, 9) Γούβες, 10) Σκοτεινό, 11) Ελαία, 12) Θωμαδιανό, 13) Ευαγγελισμός, 14) Γάλιπε, 15) Καλλονή, 16) Καραβάδο, 17) Κάτω Καρουζανά, 18) Αγνώ, 19) Άνω Καρουζανά, 20) Πηγή, 21) Τοίχος, 22) Κόξαρη, 23) Κουνάβοι, 24) Αγία Παρασκευή, 25) Αγία Πελαγία, 26) Άγιο Πνεύμα, 27) Άγιος Δημήτριος, 28) Μάρθα, 29) Μελέσσαι, 30) Φιλίσσια, 31) Μηλιάρδο, 32) Νιπιδητός, 33) Ρουσσοχώρια, 34) Ξενιάκος, 35) Κατωφύγιο, 36) Αγριανά, 37) Χατζανά, 38) Χουδέτσι, (ΦΕΚ 1107/Δ/1986), 18-11-1986.

 

Ο Νομάρχης Ηρακλείου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετικά μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τις 3/1986 και 4/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Τις 9/1985 και 26/1985 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Γουβών και Αρχαγγέλου, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε την κατηγοριοποίηση των οικισμών ως εξής:

 

1. Άγιος Βασίλειος ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, - με ενδιαφέρων, τμηματικά στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

2. Κελλιά ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μικρός.

3. Αμαριανό ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μικρός.

4. Κασταμονίτσα ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

5. Απόστολοι ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

6. Ασκοί ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

7. Αστρίτσι ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

8. Γαλίφα ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

9. Γούβες ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

10. Σκοτεινό ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός μικρός.

11. Ελαία ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

12. Θωμαδιανό ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων στάσιμος, συνεκτικός, μικρός.

13. Ευαγγελισμός ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

14. Γάλιπε ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων στάσιμος, συνεκτικός, μικρός.

15. Καλλονή ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

16. Καραβάδο ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, (με Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) στάσιμος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

17. Κάτω Καρουζανά ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός, μικρός.

18. Αγνώ ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, δυναμικός, μικρός.

19. Άνω Καρουζανά ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μικρός.

20. Πηγή ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, (με Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) φθίνων μικρός.

21. Τοίχος ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός μεσαίος.

22. Κόξαρη ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

23. Κουνάβοι ούτε παραλιακός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

24. Αγία Παρασκευή ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, (με Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) φθίνων συνεκτικός, μικρός.

25. Αγία Πελαγία παραλιακός, τουριστικός, αδιάφορος, δυναμικός, διάσπαρτος μεσαίος.

26. Άγιο Πνεύμα παραλιακός, τουριστικός, αδιάφορος, δυναμικός, διάσπαρτος μικρός.

27. Άγιος Δημήτριος παραλιακός, τουριστικός, αδιάφορος, δυναμικός, διάσπαρτος μικρός.

28. Μάρθα ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

29. Μελέσσαι παραλιακός, τουριστικός, περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

30. Φιλίσσια παραλιακός, τουριστικός, περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

31. Μηλιαράδο παραλιακός, τουριστικός, περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

32. Νιπιδιτός παραλιακός, τουριστικός, περιαστικός, ενδιαφέρων, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

33. Ρουσσοχώρια παραλιακός, τουριστικός, περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

34. Ξενιάκος παραλιακός, τουριστικός, περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

35. Κατωφύγιο ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μεσαίος.

36. Αγριανά ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός μικρός.

37 Χατζανά ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, αδιάφορος, φθίνων συνεκτικός, μικρός.

38. Χουδέτσι ούτε παραλιακός, ούτε τουριστικός, ούτε περιαστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των παραπάνω οικισμών του Νομού Ηρακλείου ως εξής:

 

1. Άγιος Βασίλειος 1, 6', 6, 7, 8, 9, 10, 11.

2. Κελλιά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.

3. Αμαριανό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.

4. Κασταμονίτσα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

5. Απόστολοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

6. Ασκοί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.

7. Αστρίτσι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.

8. Γαλίφα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1.

9. Γούβες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.

10. Σκοτεινό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.

11. Ελιά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

12. Θωμαδιανό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

13. Ευαγγελισμός 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.

14. Γάλιπε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.

15. Καλλονή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1.

16. Καραβάδο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.

17. Κάτω Καρουζανά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.

18. Αγνώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.

19. Άνω Καρουζανά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.

20. Πηγή 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 1.

21. Τοίχος 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.

22. Κόξαρη 1, 2, 3, 4, 5, 6', 6, 7, 8, 9, 1.

23. Κουνάβοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1.

24. Αγία Παρασκευή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

25. Αγία Πελαγία δεν οριοθετείται.

26. Άγιο Πνεύμα δεν οριοθετείται.

27. Άγιος Δημήτριος δεν οριοθετείται.

28. Μάρθα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

29. Μελέσσαι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.

30. Φιλίσσια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

31. Μηλιαράδο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναφέρονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα (κάρτα αδιάφορων οικισμών).

 

a.4109.86.1

a.4109.86.2

 

Β. Για τους οικισμούς Απόστολοι, Ασκοί, Γαλίφα, Γούβες, Ελαία, Κάτω Καρουζανά, Άνω Καρουζανά, Κόξαρη, Μάρθα Νιπιδιτός, Χουδέτσι τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα (κάρτα ενδιαφερόντων οικισμών).

 

III. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 29-04-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.