Απόφαση 4112/90

Απόφαση 4112/112/1990: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου όρων δόμησης της γειτονιάς Φούρεζι - Άσπρα Χώματα της Κοινότητας Γλυκών Νερών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4112/112/1990: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου όρων δόμησης της γειτονιάς Φούρεζι - Άσπρα Χώματα της Κοινότητας Γλυκών Νερών, (ΦΕΚ 285/Δ/1990), 22-05-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως σχεδίων πόλεων.

 

5. Την 89/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γλυκών Νερών.

 

6. Τα πρακτικά 39 της συνεδρίας 12 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής της 05-04-1990.

 

7. Το διάταγμα ένταξης της περιοχής (ΦΕΚ 259/Α/1985), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των όρων δόμησης της γειτονιάς Φούρεζι - Άσπρα Χώματα με αλλαγή του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους σε 8.6 m, σύμφωνα με την πρόταση της Κοινότητας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 08-05-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.