Απόφαση 4114/91

Απόφαση ΤΠ/4114/1991: Ορισμός ορόφων στους οικισμούς του νομού Κυκλάδων που δεν είναι παραδοσιακοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/4114/1991: Ορισμός ορόφων στους οικισμούς του νομού Κυκλάδων που δεν είναι παραδοσιακοί, (ΦΕΚ 155/Δ/1991), 03-04-1991.

 

Η Νομάρχης Κυκλάδων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα περί του τρόπου καθορισμού των ορίων των οικισμών και των όρων δόμησης αυτών.

 

2. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι οικισμοί του νομού Κυκλάδων είναι παραλιακοί με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον και πρέπει να προστατευθούν.

 

3. Την ανάγκη προστασίας του αρχικού χαρακτήρα των οικισμών των νομού Κυκλάδων και του φυσικού τους τοπίου.

 

4. Την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού, που διατυπώθηκε στην 6η συνεδρίαση στις 09-10-1990 με την υπ' αριθμόν 36 πράξη υπέρ του καθορισμού των ορόφων σε δύο, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε ως μέγιστο αριθμό ορόφων των κτιρίων στους οικισμούς σε δύο.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ερμούπολη, 06-03-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.