Απόφαση 42424/93

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/42424/1450/1993: Επαναδημοσίευση της με αριθμό οίκοθεν ΔΠ/ΠΜ/14788/513/1990 απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Μαδύτου νομού Θεσσαλονίκης που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 247/Δ/1990) χωρίς τα διαγράμματα που τη συνόδευαν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/42424/1450/1993: Επαναδημοσίευση της με αριθμό οίκοθεν ΔΠ/ΠΜ/14788/513/1990 απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Μαδύτου νομού Θεσσαλονίκης που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 247/Δ/1990) χωρίς τα διαγράμματα που τη συνόδευαν, (ΦΕΚ 1123/Δ/1993), 10-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 41 του νόμου [Ν] 1975/1991 είσοδος - έξοδος παραμονής εργασία απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184/Α/1991).

 

2. Το γεγονός ότι η οίκοθεν ΔΠ/ΠΜ/14788/513/1990 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Μαδύτου νομού Θεσσαλονίκης είχε δημοσιευθεί, (σύμφωνα με την τότε ισχύουσα Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η οποία μεταγενέστερα κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματική), χωρίς τα διαγράμματα που την συνόδευαν, αποφασίζουμε:

 

1. Επαναδημοσιεύουμε την με αριθμό οίκοθεν ΔΠ/ΠΜ/14788/513/1990 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Μαδύτου νομού Θεσσαλονίκης μαζί με τα 9 διαγράμματα κλίμακα 1:1000 που είχαν θεωρηθεί από την τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης ως γνωμοδότησης Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και την συνόδευαν.

 

2. Το κείμενο της αναδημοσιευόμενης απόφασης έχει ως ακολούθως.

 

3. Από το κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Κοινότητας Νέας Μαδύτου).

 

4. Η παρούσα απόφαση και τα 9 διαγράμματα που τη συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 41 του νόμου 1947/1991).

 

5. Η ισχύς της παρούσης να αρχίσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε ισχύς της αναδημοσιευόμενης απόφασης ανατρέχει αναδρομικά στην 27-04-1990, ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.42424.93

 

Θεσσαλονίκη, 23-06-1993

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.