Απόφαση 14788/90

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/14788/513/1990: Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Μαδύτου νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/14788/513/1990: Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Μαδύτου νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 247/Δ/1990), 27-04-1990.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα Περί σχεδίων πόλεων όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και με το νόμο 1577/1985.

 

3. Το νόμο 1337/1983 επέκταση Πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π.

 

4. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών μέχρι 2/000 κατοίκους.

 

5. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2/000 κατοίκους.

 

6. Το νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

7. Το εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού (εγκεκριμένη διανομή οικοπέδων Υπουργείο Γεωργίας).

 

8. Την υπ' αριθμόν 767/1986 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί καθορισμού ορίων κ.λ.π., Νέας Μαδύτου, όπως τροποποιήθηκε με την 3910/1987 απόφαση.

 

9. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεως γης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 65/1988, 71/1988, 35/1989 και 48/1989 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Μαδύτου.

 

11. Τις 1/1989 και 623/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού Νέας Μαδύτου νομού Θεσσαλονίκης και ειδικότερα:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Θεσσαλονίκη, 21-03-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.