Απόφαση 426159/87

Απόφαση 426159/574/1987: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης νομού Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 426159/574/1987: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης νομού Πειραιά, (ΦΕΚ 443/Δ/1987), 22-05-1987.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 και του άρθρου του νόμου 1512/1985.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τη με αριθμό 117/48407/1834/1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις με αριθμούς 55/1987 και 78/1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης.

 

7. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά από τη συνεδρίαση της 20-05-1987, πρακτικό 19.

 

8. Το γεγονός επιτακτικής ανάγκης άμεσης προστασίας της φυσιογνωμίας της περιοχής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 22-05-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.