Απόφαση 426463/88

Απόφαση 426463/1988: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Σμύρνης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2, σύμφωνα με την απόφαση 39856/4863/1985 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 426463/1988: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Σμύρνης και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2, σύμφωνα με την απόφαση 39856/4863/1985 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1985 διαταγή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 312/Δ/1988), 27-04-1988.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Την απόφαση Υπουργού περί έγκρισης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Σμύρνης με αριθμό Γ31243/1452/1987 (ΦΕΚ 520/Δ/1987).

 

3. Την απόφαση 39856/4863/1985 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53056/6006014/1987 διαταγή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την με αριθμό 29/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

 

5. Την ανάρτηση των σχεδίων της μελέτης στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Σμύρνης για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών.

 

6. Την με αριθμό 04-03-1988 αριθμός πρακτικού 9 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά.

 

7. Τα Διατάγματα Ρυμοτομίας, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα του Δήμου Νέας Σμύρνης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη δήμου Νέας Σμύρνης και ειδικότερα, όπως φαίνεται στο χάρτη ΠΑ2 σε κλίμακα 1:5000 και ορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Η κυρίαρχη χρήση των Πολεοδομικών Ενοτήτων Δήμου Νέας Σμύρνης ορίζεται η γενική κατοικία με λειτουργίες πολεοδομικού κέντρου, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) στις Πολεοδομικές Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, όπως αναλυτικά περιγράφονται.

 

α. Πολεοδομική Ενότητα 1

 

Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσοψη στην οδό Αρτάκη στα οικοδομικά τετράγωνα 42Φ, 43Φ, 45Φ, 354, 362, 353, 361, 352, 360, 351, 350 και τα οικοδομικά τετράγωνα ολόκληρα 440, 359, 358, 357, 349, 84, 102 ορίζεται χρήση εμπορικού κέντρου.

 

β. Πολεοδομική Ενότητα 2

 

Τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Αιγαίου των οικοδομικών τετραγώνων 64A, 57B, 57A, 55B, 55A, 57, 64, 72 τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της Νικομήδειας των οικοδομικών τετραγώνων 72 και 71, τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Αγχιάλου των οικοδομικών τετραγώνων 82 και 81, τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της Αρτάκης των οικοδομικών τετραγώνων 81, ορίζεται η χρήση αυτή των πολεοδομικών κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς, σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Ορίζεται ως πεζόδρομος το τμήμα της οδού Τραπεζούντος από οδό Προφήτη Ηλία μέχρι Αρτάκης.

 

γ. Πολεοδομική Ενότητα 3

 

Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Αιγαίου και τα οικοδομικά τετράγωνα 51Α, 51, 22, 21Α, 21Β, 21, 22 και για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 50Α και 22Α, ορίζεται χρήση αυτή των πολεοδομικών κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Επίσης η παραπάνω χρήση ορίζεται και για τα οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρου Συγγρού των οικοδομικών τετραγώνων 1Α, 1, 2, 3, 4, 5 και για ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο 6, για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 46, 45, 44, 43, 26, 27, 28 και 29.

 

Οι χώροι έμπροσθεν των οικοδομικών τετραγώνων 45 και 44 έως την επέκταση της οικοδομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 46 χαρακτηρίζονται χώροι πρασίνου.

 

Το τμήμα οδού Πατριάρχου Ιωακείμ από Φιλαδέλφειας έως Θράκης χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι. Το τμήμα της οδού Ταταούλων μεταξύ των Δαρδανελλίων και Βοσπόρου χαρακτηρίζεται πεζόδρομος.

 

δ. Πολεοδομική ενότητα 4

 

Για τα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 103, 104 επί της οδού Αγίας Φωτεινής, για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 105 πέριξ της κεντρικής πλατείας, για ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα 41, 113 και για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της Ομήρου των οικοδομικών τετραγώνων 112, 106, 39, 40 καθώς και τα οικόπεδα με πρόσωπο επί της Παλαιολόγου των οικοδομικών τετραγώνων 40, 106 και 39 ορίζεται η χρήση αυτή των πολεοδομικών κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Οι οδοί 2ας Μαΐου από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Ειρήνης και η οδός 25ης Μαρτίου από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Ειρήνης χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι.

 

Το τμήμα της οδού Αγίου Ανδρέου μεταξύ Παλαιολόγου και Κοραή καθώς και το τμήμα Θράκης μεταξύ Αιγαίου και Εφέσου χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι.

 

ε. Πολεοδομική Ενότητα 5

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 7, 374ΠΦ, 273ΠΦ και 275ΠΦ, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στη Λεωφόρου Συγγρού των οικοδομικών τετραγώνων 8, 9, 10, 11, 162, 163, 164, 165Μ, 276ΠΦ, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Π. Φλέμιγκ των οικοδομικών τετραγώνων 176 και 177, για τα οικόπεδα με πρόσωπο προς την Ομήρου και Μέλητος των οικοδομικών τετραγώνων 33 και 34, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Μέλητος και Πλαστήρα του οικοδομικού τετραγώνου 15 ορίζεται η χρήση των πολεοδομικών κέντρων κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

στ. Πολεοδομική Ενότητα 6

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 216 και 230, για τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 215 επί των οδών Νίκαιας - Μηδείας και Αγνώστων Μαρτύρων εκτός της ιδιοκτησίας κληρονόμων Παπαστράτου, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου των οικοδομικών τετραγώνων 131, 132 και 121 ορίζεται η χρήση αυτή των πολεοδομικών κέντρων κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Το τμήμα των οδών Μετρών και Στρατηγού Ιωάννου μεταξύ Βοσπόρου και Δαρδανελλίων χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι.

 

ζ. Πολεοδομική Ενότητα 7

 

Για τα οικοδομικά τετράγωνα 269, 266 και 247, για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Μυκάλης των οικοδομικών τετραγώνων 241, 242Μ, 249, 250, 261 και 267 για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην οδό Άλυος των οικοδομικών τετραγώνων 265, για τις πέριξ της πλατείας Άνοιξης προσόψεις των οικοδομικών τετραγώνων 264, 265, 271, 273, 274, 283 για τις προσόψεις επί της οδού Αγίας Σοφίας των οικοδομικών τετραγώνων 267, 268, 257, 256, 270, 271 ορίζεται η χρήση αυτή των πολεοδομικών κέντρων, κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς.

 

Ορίζεται ανώτατο μέγιστο ύψος οικοδομών για μεν την περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου Νέας Σμύρνης με συντελεστή δόμησης 3 από των 25 m, για δε την περιοχή με συντελεστή δόμησης 2.4 από των 22 m.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 06-04-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.