Απόφαση 4383/91

Απόφαση 4383/348/1991: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ελευσίνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4383/348/1991: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου Ελευσίνας, (ΦΕΚ 128/Δ/1991), 27-03-1991.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τις διατάξεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Ελευσίνας (ΦΕΚ 518/Δ/1989).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 99.

 

7. Την υπ' αριθμόν 52/1990 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/1991 γνωμοδότηση (θέμα 10ο) Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Αιγάλεω, 19-02-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.