Νόμος 1892/90 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 1349/1983 Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 52/Α/1983) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{ζ) Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Λαυρίου (τμήμα Σταυρού - Λαυρίου).

η) Εθνική οδός Αθηνών (από εκβολές Κηφισού ποταμού) - Λαμίας.

θ) Οδός από Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - Λεωφόρος Ποσειδώνος - Παραλιακή Λεωφόρος (μέχρι Βούλα) - Βάρη - Βάρκιζα - Σούνιο - Λαύριο.

ι) Λεωφόρος Αθηνών (από Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως) - Κορίνθου.

ι)α) Οδός από Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) - Δραπετσώνα - Λιμάνι Κερατσινίου - Σχιστό - Σκαραμαγκά - Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω (από Λεωφόρο Αθηνών - Κορίνθου μέχρι συναντήσεως της Εθνικής Οδού Ελευσίνας - Σταυρού).

ι)β) Νέα Εθνική Οδός Ελευσίνας - Θηβών (μέχρι συναντήσεώς της με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας).

ι)γ) Περιφερειακή Υμηττού (από Βάρη μέχρι Σταυρό) με τις επεκτάσεις:

α. Προς δυσμάς μέχρι συναντήσεως της Λ. Ελευσίνας - Σταυρού - Λαυρίου.

β. Προς ανατολάς μέχρι συναντήσεως της Λ. Ελευσίνας - Σταυρού - Λαυρίου και επέκταση μέχρι Ραφήνα (Νέα Οδός).

ι)δ) Οδός Μεγάρων - Σαλαμίνας - Γρηγορίου Λαμπράκη - Πέτρου Ράλλη - Χαμοστέρνας - Λαγουμιτζή - Επέκταση προς Λεωφόρο Βουλιαγμένης (με σύνδεση με Λ. Βουλιαγμένης) - Λεωφόρος Βουλιαγμένης (μέχρι Βουλιαγμένη).

ι)ε) Σύνδεση Αεροδρομίων Ελληνικού - Σπάτων μέσω σήραγγας Υμηττού}

 

Οι παραπάνω προστιθέμενες αρτηρίες καθορίζονται και ως εθνικές οδοί, εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αποτυπώνονται σε χάρτη με κατάλληλη κλίμακα.

 

2. Σε εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές, εφ' όσον πολεοδομικές ή κυκλοφοριακές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας το απαιτούν (σταθμοί τρένου, μετρό, κυκλοφοριακοί κόμβοι, και αρτηρίες, μεγάλοι χώροι στάθμευσης, βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα, κ.λ.π.), μπορεί με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από σχετική ενημέρωση ή πρόταση του οικείου δήμου ή κοινότητας, να καθορίζονται Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης.

 

Στις ζώνες αυτές μπορεί, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη διαδικασία του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., να τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο, να ορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πολεοδομική ρύθμιση για την εξασφάλιση του ελέγχου της περιοχής. Προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

 

Ειδικότερα στις Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ), που καθορίζονται κοντά σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα (μεγάλες κυκλοφοριακές αρτηρίες, μεγάλοι κυκλοφοριακοί κόμβοι, σταθμοί μετρό, σήραγγες, ζεύξεις, αεροδρόμια κ.λ.π.), καθώς επίσης και σε περιοχές για τη δημιουργία περιαστικού πρασίνου κατ' εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου, επιτρέπεται από τη δημοσίευση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφέλειας των ακινήτων που εμπίπτουν στις Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, για τη δημιουργία ειδικών έργων και εγκαταστάσεων τα οποία απαιτούνται για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση και λειτουργία των συγκοινωνιακών αυτών έργων και την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται με αυτά, ως και των ακινήτων για τη δημιουργία περιαστικού πρασίνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του νόμου [Ν] 3905/1958 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 26 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύουν. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων αυτών ενεργείται υπέρ και δαπάναις του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, ή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

3. Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ο καθορισμός ή τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, ο καθορισμός χρήσεων γης εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά τη διαδικασία του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για το Νομό Αττικής και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Θεσσαλονίκης για το Νομό Θεσσαλονίκης.

 

Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωμοδοτήσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας, μέχρι ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται και περατώνεται η σχετική διαδικασία από τον Οργανισμό Αθήνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και με την παράγραφο 22 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

4. Ως βασικό οδικό δίκτυο νοείται το σύνολο των οδικών αξόνων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται μία φορά, δυνάμενη να τροποποιηθεί μία ακόμη φορά, ύστερα από γνωμοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας και του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προσδιορίζονται οι οδικοί αυτοί άξονες και αποτυπώνονται σε χάρτες με κατάλληλη κλίμακα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.