Απόφαση 441/86

Απόφαση 441/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς: 1) Αγία Παρασκευή, 2) Αιανή, 3) Άνω Κώμη, 4) Δαφνερό, 5) Δρυόβουνο, 6) Καισαρειά, 7) Καλονέρι, 8) Καρυδίτσα, 9) Καστανιά, 10) Κάτω Κώμη, 11) Κερασέα, 12) Κήπος, 13) Κοντοβούνι, 14) Κτένι, 15) Λευκοπηγή, 16) Λουκόμι, 17) Μαυροπηγή, 18) Μηλέα, 19) Μικρόκαστρο, 20) Παλαιόκαστρο, 21) Πελεκάνος, 22) Πλατανόρευμα, 23) Πολύραχο, 24) Προάστιο, 25) Προσήλιο, 26) Πύργοι, 27) Ροδιανή, 28) Ρύμνιο, 29) Σισάνι, 30) Χρώμιο, 31) Ερμακιά, 32) Αγία Κυριακή (Κοζάνης), 33) Ελάτη, 34) Λαζαράδες, 35) Λιβαδερό, 36) Μεταξά, 37) Μικρόβαλτο, 38) Παλαιογράτσανο, 39) Τρανόβαλτο, 40) Τριγωνικό, 41) Φρούριο, 42) Λάβα, 43) Πολύφυτο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 441/1986: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς: 1) Αγία Παρασκευή, 2) Αιανή, 3) Άνω Κώμη, 4) Δαφνερό, 5) Δρυόβουνο, 6) Καισαρειά, 7) Καλονέρι, 8) Καρυδίτσα, 9) Καστανιά, 10) Κάτω Κώμη, 11) Κερασέα, 12) Κήπος, 13) Κοντοβούνι, 14) Κτένι, 15) Λευκοπηγή, 16) Λουκόμι, 17) Μαυροπηγή, 18) Μηλέα, 19) Μικρόκαστρο, 20) Παλαιόκαστρο, 21) Πελεκάνος, 22) Πλατανόρευμα, 23) Πολύραχο, 24) Προάστιο, 25) Προσήλιο, 26) Πύργοι, 27) Ροδιανή, 28) Ρύμνιο, 29) Σισάνι, 30) Χρώμιο, 31) Ερμακιά, 32) Αγία Κυριακή (Κοζάνης), 33) Ελάτη, 34) Λαζαράδες, 35) Λιβαδερό, 36) Μεταξά, 37) Μικρόβαλτο, 38) Παλαιογράτσανο, 39) Τρανόβαλτο, 40) Τριγωνικό, 41) Φρούριο, 42) Λάβα, 43) Πολύφυτο, (ΦΕΚ 189/Δ/1987), 11-03-1987.

 

Ο Νομάρχης Κοζάνης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 630/1986 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του νομού Κοζάνης που έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Τις 1/1986, 7/1986 και 43/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του νομού.

 

7. Τις υπ' αριθμούς:

 

1) την υπ' αριθμόν 30/1986 του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής,

2) την υπ' αριθμόν 18/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιοκάστρου για τον οικισμό Δαφνερού,

3) την υπ' αριθμόν 10/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Δρυοβουνίου,

4) την υπ' αριθμόν 23/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Καλονερίου,

5) την υπ' αριθμόν 21/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Καρυδίτσας,

6) την υπ' αριθμόν 27/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Κερασιάς,

7) την υπ' αριθμόν 27/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Κερασιάς για τον οικισμό Κτενίου,

8) την υπ' αριθμόν 34/1986 του κοινοτικού συμβουλίου Λευκοπηγής,

9) την υπ' αριθμόν 27/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Κερασιάς για τον οικισμό Μηλιάς,

10) την υπ' αριθμόν 18/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιοκάστρου,

11) την υπ' αριθμόν 30/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Πελεκάνου,

12) την υπ' αριθμόν 44/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Πλατανορεύματος,

13) την υπ' αριθμόν 12/1986 του κοινοτικού συμβουλίου Πολυρράχου,

14) την υπ' αριθμόν 12/1986 του κοινοτικού συμβουλίου Πολυρράχου για τον οικισμό Προσηλίου,

15) την υπ' αριθμόν 15/85 του κοινοτικού συμβουλίου Κοντοβουνίου για τον οικισμό Πύργου (Κοζάνης),

16) την υπ' αριθμόν 24/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Ροδιανής,

17) την υπ' αριθμόν 14/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Ρυμνίου,

18) την υπ' αριθμόν 27/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Χρωμίου,

19) τις υπ' αριθμούς 90/1985 και 51/1986 αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου Λειβαδερού,

20) την υπ' αριθμόν 34/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Μεταξά,

21) το υπ' αριθμόν 522/1985 έγγραφο της κοινότητας Μικροβάλτου,

22) την υπ' αριθμόν 26/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Τριγωνικού,

23) την υπ' αριθμόν 57/1985 του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων για τον οικισμό Λάβας,

24) την υπ' αριθμόν 6/1985 του κοινοτικού συμβουλίου Πολύφυτου,

 

αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων, αποφασίζουμε:

 

Ι. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών:

 

1) Αγία Παρασκευή,

2) Αιανή,

3) Άνω Κώμη,

4) Δαφνερό,

5) Δρυόβουνο,

6) Καισαρειά,

7) Καλονέρι,

8) Καρυδίτσα,

9) Καστανιά,

10) Κάτω Κώμη,

11) Κερασέα,

12) Κήπος,

13) Κοντοβούνι,

14) Κτένι,

15) Λευκοπηγή,

16) Λουκόμι,

17) Μαυροπηγή,

18) Μηλέα,

19) Μικρόκαστρο,

20) Παλαιόκαστρο,

21) Πελεκάνος,

22) Πλατανόρευμα,

23) Πολύραχο,

24) Προάστιο,

25) Προσήλιο,

26) Πύργοι,

27) Ροδιανή,

28) Ρύμνιο,

29) Σισάνι,

30) Χρώμιο,

31) Ερμακιά,

32) Αγία Κυριακή (Κοζάνης),

33) Ελάτη,

34) Λαζαράδες,

35) Λιβαδερό,

36) Μεταξά,

37) Μικρόβαλτο,

38) Παλαιογράτσανο,

39) Τρανόβαλτο,

40) Τριγωνικό,

41) Φρούριο,

42) Λάβα,

43) Πολύφυτο

 

με στοιχεία όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 και 1:8.000, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

a.441.86.2

a.441.86.3

a.441.86.4

a.441.86.5

a.441.86.6

a.441.86.7

a.441.86.8

a.441.86.9

a.441.86.10

a.441.86.11

a.441.86.12

a.441.86.13

a.441.86.14

a.441.86.15

a.441.86.16

a.441.86.17

a.441.86.18

a.441.86.19

a.441.86.20

a.441.86.21

a.441.86.22

a.441.86.23

a.441.86.24

a.441.86.25

a.441.86.26

a.441.86.27

a.441.86.28

a.441.86.29

a.441.86.30

a.441.86.31

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για όλους τους οικισμούς της απόφασης αυτής αρτιότητα 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους οικισμούς:

 

1) Αγία Παρασκευή,

2) Αιανή,

3) Άνω Κώμη,

4) Δαφνερό,

5) Δρυόβουνο,

6) Καισαρειά,

7) Καλονέρι,

8) Καρυδίτσα,

9) Καστανιά,

10) Κάτω Κώμη,

11) Κερασέα,

12) Κήπος,

13) Κοντοβούνι,

14) Κτένι,

15) Λευκοπηγή,

16) Λουκόμι,

17) Μαυροπηγή,

18) Μηλέα,

19) Μικρόκαστρο,

20) Παλαιόκαστρο,

21) Πελεκάνος,

22) Πλατανόρευμα,

23) Πολύραχο,

24) Προάστιο,

25) Προσήλιο,

26) Πύργοι,

27) Ροδιανή,

28) Ρύμνιο,

29) Σισάνι,

30) Χρώμιο,

31) Ερμακιά,

32) Αγία Κυριακή (Κοζάνης),

33) Ελάτη,

34) Λαζαράδες,

35) Λιβαδερό,

36) Μεταξά,

37) Μικρόβαλτο,

38) Παλαιογράτσανο,

39) Τρανόβαλτο,

40) Τριγωνικό,

41) Φρούριο,

42) Λάβα,

43) Πολύφυτο

 

Τους ειδικούς όρους δόμησης όπως αναφέρονται παρακάτω:

 

α) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες.

β) Οι ανοικτοί εξώστες να μην καταλαμβάνουν σε όλες τις όψεις ολόκληρο το μήκος αυτών.

γ) Η περίφραξη στο πρόσωπο του οικοπέδου να είναι σε ύψος τουλάχιστον 80 cm συμπαγής.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

IV. Την 630/1986 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του νομού Κοζάνης.

 

α) Τροποποιούμε με την παρούσα απόφαση ως προς τα εξής:

 

1) Ο οικισμός Προσήλιο χαρακτηρίζεται μεσαίος Οικισμός,

2) Ο οικισμός του Πελεκάνου αποχαρακτηρίζεται από Δυναμικός.

 

β) Συμπληρώνουμε σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα Ι για τον οικισμό της Αγίας Κυριακής Κοζάνης.

 

a.441.86.1

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύουν και δύο πίνακες να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνης, 21-11-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.