Απόφαση 4614/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Εγκρίνεται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πινακίδα 4

 

η κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 35 και 358 και η δημιουργία ενός νέου οικοδομικού τετραγώνου με αριθμό 35.

 

a.4614.94.4

 

Πινακίδα 7

 

η αρίθμηση του οικοδομικού τετραγώνου 58 και 58Α.

 

a.4614.94.7

 

Πινακίδα 8, 13

 

η κατάργηση της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 62 και 62Α και η δημιουργία ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου με αριθμό 62
η διάνοιξη πεζόδρομου στο οικοδομικό τετράγωνο 62 και η δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 62Α και 62
η διάνοιξη αδιέξοδου πεζόδρομου στο οικοδομικό τετράγωνο 60Γ
η μείωση προκηπίου πλάτους 4 m σε πλάτος 2 m στα οικοδομικά τετράγωνα 23Α και 60Δ
η κατάργηση του προκηπίου στο οικοδομικό τετράγωνο 61Α.

 

a.4614.94.8

 

a.4614.94.13

Πινακίδα 9

 

η μετατόπιση της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 15Γ και 15 και της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 15Δ και 15Α.

 

a.4614.94.9

 

Πινακίδα 14

 

η κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 44 και 44Α και η δημιουργία ενός νέου ΟT με αριθμό 44
η διόρθωση της ρυμοτομίας στο χώρο πρασίνου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 41Α, Π17, 42, 43Β, Π16, 44
η κατάργηση της οδού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 39 και 39Α και η δημιουργία ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου με αριθμό 39
η επέκταση του πεζοδρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 188.

 

a.4614.94.14

 

Πινακίδα 15

 

η διάνοιξη οδού στο οικοδομικό τετράγωνο 51 και η δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 51Β και 51
η διάνοιξη πεζόδρομου στο οικοδομικό τετράγωνο 51Α και η δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 51Α και 51Γ
η διάνοιξη αδιέξοδου πεζόδρομου στο οικοδομικό τετράγωνο 54Α.

 

a.4614.94.15

 

Πινακίδα 18

 

η μετατόπιση του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 75 και 209, η μείωση του πλάτους του και η επιβολή προκηπίων πλάτους 4 m και 2 m επί του ως άνω πεζοδρόμου στα οικοδομικά τετράγωνα 75 και 209 αντίστοιχα.

 

a.4614.94.18

 

Πινακίδα 19

 

η αρίθμηση του οικοδομικού τετραγώνου 188 και 188Ε
η αρίθμηση του οικοδομικού τετραγώνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Εθνικής Αντίστασης - Λέοντος Σοφού - Αμπελώνων και Ιτιάς σε 47Γ
η διόρθωση της ρυμοτομίας στο δεύτερο πεζόδρομο του οικοδομικού τετραγώνου 188Α και η μείωση του πλάτους του

 

a.4614.94.19

 

όπως τα παραπάνω σημειώνονται με πράσινη και κόκκινη γραμμή στις 10 πινακίδες σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση και έχουν θεωρηθεί από την Διευθύντρια Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.