Απόφαση 4614/94

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/4614/157/1994: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης στον τομέα ΙΙΙ μεταξύ των οδών Περιφερειακής - Ιθάκης - 17 Νοεμβρίου - Αγίου Διονυσίου - Μακεδονομάχων - Tζων Κένεντι - Μουσών - Μεγάλου Αλεξάνδρου και όρια με το Δήμο Ελευθερίου - Κορδελιού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/4614/157/1994: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης στον τομέα ΙΙΙ μεταξύ των οδών Περιφερειακής - Ιθάκης - 17 Νοεμβρίου - Αγίου Διονυσίου - Μακεδονομάχων - Tζων Κένεντι - Μουσών - Μεγάλου Αλεξάνδρου και όρια με το Δήμο Ελευθερίου - Κορδελιού, (ΦΕΚ 595/Δ/1994), 16-06-1994.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Το από 30-09-1991 προεδρικό διάταγμα ρυμοτομίας (ΦΕΚ 749/Δ/1991).

 

5. Τις με αριθμούς 325/1993 και 413/1993 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.

 

6. Τη με αριθμό 356/1994 πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας νομού Θεσσαλονίκης, συνεδρία 14η/12-04-1994, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Εγκρίνεται

Άρθρο 2: Δαπάνες

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 13-05-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.