Απόφαση 46329/87

Απόφαση 46329/2372/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Ταύρου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 46329/2372/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Ταύρου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 834/Δ/1987), 31-08-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2.

 

4. Την υπ' αριθμόν 19658/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

5. Το υπ' αριθμόν 17075/1240/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ2 προς τους αρμόδιους φορείς.

 

6. Το υπ' αριθμόν 518924/1986 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

7. Το υπ' αριθμόν 1162/1986 έγγραφο Β' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Το υπ' αριθμόν Δ2/20399/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 620/1986 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2428/1986 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 417027/10/1986 έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

12. Το υπ' αριθμόν 004/Φ/2/257343/Σ/1789/1986 έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου / 4)β)1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 900/Φ/302094/Σ/1019/1986 έγγραφο της 4ης ΜΕΟ/ΥΔ3 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 133453/1986 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

15. Το υπ' αριθμόν 2568/568/1986 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ).

 

16. Τις υπ' αριθμούς 57/1986, 62/1986, 85/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ταύρου.

 

17. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

18. Την υπ' αριθμόν 10/1987 (συνεδρία 10) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Ταύρου (Νομού Αττικής) όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π1 σε κλίμακα 1:10.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του δήμου για πληθυσμό 16.500 κατοίκων (πληθυσμός απογραφής 1981) και τη σταθεροποίησή του στο επίπεδο αυτό όπως φαίνεται στο χάρτη Π1 σε κλίμακα 1:10.000 με:

 

α) Επέκταση του σχεδίου πόλης στην περιοχή Περιβόλια, στην περιοχή μεταξύ των οδών Πύργου, Αμαλίας, Δήμητρας, Ταύρου και όριο με το δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και τη δημιουργία 4 πολεοδομικών ενοτήτων - γειτονιών. Η μέση πυκνότητα και ο μέσος συντελεστής δόμησης καθορίζεται ως εξής:

 

Πολεοδομική ενότητα

Μέση πυκνότητα οικήσεως

Μέσος συντελεστής δόμησης

1

56 κατοίκους / ha

1,6

2

71 κατοίκους / ha

1,8

3

158 κατοίκους / ha

3,0

4

234 κατοίκους / ha

3,0

 

Όπως φαίνεται στο χάρτη Π1.

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στο χάρτη Π1 και ειδικότερα:

 

Επιτρέπεται η χρήση κατοικίας με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό για κάθε πολεοδομική ενότητα - γειτονιά και την διαφοροποίησή της από τα πολεοδομικά κέντρα.
Ισχύουν οι χρήσεις γης που έχουν καθορισθεί με την υπ' αριθμόν 59509/2362/1984 (ΦΕΚ 503/Δ/1984) απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για το υπ' αριθμόν 88 οικοδομικό τετράγωνο.
Την ανάπτυξη του κέντρου του δήμου και των τοπικών κέντρων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ1 στο υπ' αριθμόν 88 οικοδομικό τετράγωνο, ΠΕ3 και ΠΕ4 στην οδό Λαμπράκη και στο μέτωπο της οδού Πειραιώς.
Τον καθορισμό περιοχών Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ) μονάδων μεσαίας και χαμηλής όχλησης.

 

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται:

 

1. Η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων επέκτασης βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και χαμηλής όχλησης που λειτουργούν σ' αυτές τις περιοχές.

 

2. Η ανέγερση εγκαταστάσεων νέων μεταποιητικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και χαμηλής όχλησης που προέρχονται από μετεγκατάσταση μονάδων που λειτουργούν στις εντός σχεδίου περιοχές του δήμου.

 

3. Ορισμένες μικρές μονάδες που δημιουργούν τοπικά προβλήματα όχλησης στις περιοχές κατοικίας του Δήμου ή επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα για λόγους ανάπτυξης της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

 

Αυτές οι μονάδες προσδιορίζονται μετά από ειδικές τεχνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες (εκτός των περιπτώσεων εθελουσίας μετεγκατάστασης).

 

4. H εγκατάσταση νέων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων που προέρχονται από μετεγκαταστάσεις από γειτονικούς δήμους μετά σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου.

 

Μέσα στα Βιομηχανικά Πάρκα οργανώνονται ιδιαίτερες Ζώνες Αποθηκεύσεων και Μεταφορών όπως φαίνονται στο χάρτη Π1.

 

Από τα βιομηχανικά - βιοτεχνικά πάρκα επιβάλλεται η μετεγκατάσταση των κάτωθι μονάδων:

 

1) Μικρές μονάδες υψηλής ρύπανσης (χυτήρια - βυρσοδεψία - κεραμοποιεία - ασφαλτικά) όπως ορίζεται από το νόμο 1515/1985 για το Ρυθμιστικό της Αθήνας οι οποίες και θα μετεγκατασταθούν εκτός του Λεκανοπεδίου.

 

2) Μεγάλων μονάδων υψηλής ρύπανσης που δεν μπορούν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα αντιρρύπανσης ώστε να μεταπέσουν σε κατώτερη κατηγορία όχλησης.

 

Αυτές οι μονάδες προσδιορίζονται μετά από ειδικές τεχνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες (εκτός των περιπτώσεων εθελουσίας μετεγκατάστασης).

 

Την αναβάθμιση της οδού Πειραιώς με τη βαθμιαία αντικατάσταση της οχλούσας βιομηχανικής χρήσης με χρήσεις λιγότερο οχλούσες και αναβαθμισμένες αισθητικά.

 

3) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους και των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης όπως φαίνονται στον πίνακα 1.

 

4) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων, όπως φαίνονται στο χάρτη Π1 και ειδικότερα:

 

Ζώνη αστικού αναδασμού (ΖΑΑ) ορίζεται στο σύνολο των προτεινομένων Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙΠΑ) συμπεριλαμβανομένων των ζωνών αποθηκεύσεων - μεταφορών και των ζωνών πρασίνου που τα περιβάλλουν.
Ζώνες ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ).
Ζώνες ανάπλασης (περιοχές εφαρμογής του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983.

 

Β. Τον καθορισμό ζωνών προστασίας όπως φαίνονται στο χάρτη Π4.

 

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως φαίνονται στους χάρτες Π1, Π2, Π3 σε κλίμακα 1:10.000.

 

Δ. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου κατά τομέα καθώς και η χρονική κατανομή τους φαίνονται στον πίνακα Χρονική Κατανομή.

 

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 4 χαρτών και 2 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν πράξη του 46329/1987 δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

 

ΣΤ. Εντός της περιοχής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Πίνακας Ι

Κοινωνική υποδομή

Έκταση (στρέμματα)

Ελεύθεροι χώροι (Τοπικές πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές)

49,8

Αθλητισμός

82,4

Αίθουσες πολιτιστικών - κοινωνικών εκδηλώσεων

7,7

Γυμνάσια - Λύκεια

4,5

Δημοτικά - Νηπιαγωγεία

6,9

Παιδικοί σταθμοί

0,8

 

Πίνακας - Χρονική Κατανομή

Δήμος Ταύρου

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Έργα κατά τομέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάπλαση προσφυγικών Πολυκατοικιών

50

50

50

150

150

 

 

 

 

 

 

Κεντρικές λειτουργίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημαρχείο (προσθήκη ορόφου - ολοκλήρωση Πνευματικού Κέντρου)

3

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαίδευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νηπιαγωγεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

8

8

24

24

24

 

 

 

 

 

 

Δημοτικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

9.6

9.6

28.8

28.8

28.8

 

 

 

 

 

 

Γυμνάσια - Λύκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

12.5

12.5

37.5

37.5

37.5

 

 

 

 

 

 

Πρόνοια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδικού - Βρεφικοί Σταθμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

9.3

9.3

27.9

27.9

27.9

 

 

 

 

 

 

Ελεύθεροι χώροι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάρκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

20

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλατείες - Παιδικές Χαρές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

25

125

125

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύριοι Πεζόδρομοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

6

6

27

27

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητισμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυρήνας Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

34,5

34,5

103,5

103,5

103,5

 

 

 

 

 

 

Μικρό κλειστό Αθλητικό κέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

4

4

12

12

12

 

 

 

 

 

 

Γήπεδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

0,7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικά έργα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιπλημμυρικά έργα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

7,2

7,2

32,4

32,4

 

 

 

 

 

 

 

Σταθμός μέτρησης ρύπανσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

388

683

443

483

 

 

 

 

 

 

 

a.46329.87

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 28-07-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.