Απόφαση 4814/87

Απόφαση 4814/1987: Καθορισμός ορίων οικισμού Άνω Πλατανίτη και Λαουρδικαίικα και Φραγκαίικα νομού Αιτωλοακαρνανίας με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4814/1987: Καθορισμός ορίων οικισμού Άνω Πλατανίτη και Λαουρδικαίικα και Φραγκαίικα νομού Αιτωλοακαρνανίας με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 1250/Δ/1987), 31-12-1987.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Την 12/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

5. Την 8/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό κατά κατηγορία: αδιάφορος, συνεκτικός, μικρός.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Άνω Πλατανίτη και Λαουρδικαίικα - Φραγκαίικα με στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 1) (10, 11, 12, 13, 14, 10) (6, 7, 8, 9, 6) όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσης σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου. Τα όρια μεταξύ των σημείων θεωρούνται ευθύγραμμα.

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους όρους δόμησης.

 

α) Αρτιότητα οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού Άνω Πλατανίτη και Λαουρδικαίικα - Φραγκαίικα 700 m2.

 

Κατά παρέκκλιση εντός των ως άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

β) Οι υπόλοιποι όροι δόμησης (κάλυψη, ύψος, σύστημα δομήσεως κ.λ.π.) φαίνονται στο άρθρο 5 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

a.4814.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 18-11-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.