Απόφαση 4954/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Πλήρεις φάκελλοι οικοδομικών αδειών που θα υποβληθούν μέχρις της δημοσιεύσεως εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

γ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί πράξη κανονιστικού περιεχομένου και σύμφωνα με την 18/1993 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων Θορικού έχουν προβλεφθεί οι δαπάνες στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 1993 και ανέρχονται στο ποσό των 31.000.000 δραχμές κατανεμημένα ως εξής:

 

Έργα διαμόρφωσης κεντρικής πλατείας 6.000.000 δραχμές.
Ανέγερση Κοινοτικού καταστήματος 25.000.000 δραχμές εις βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Καλυβίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.