Απόφαση 4954/93

Απόφαση 4954/Π138/1993: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Καλυβίων Θορικού νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4954/Π138/1993: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Καλυβίων Θορικού νομού Αττικής, (ΦΕΚ 842/Δ/1993), 27-07-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29, 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 14 (παράγραφος 3) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

5. Το από [ΒΔ] 18-05-1937 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 187/Α/1937) περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλυβίων Θορικού.

 

6. Το από [ΒΔ] 16-08-1966 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 139/Δ/1966) περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλυβίων Θορικού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1185/18/1987 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 933/Δ/1987) περί τροποποιήσεως του εγκεκριμένου σχεδίου Καλυβίων Θορικού στα υπ' αριθμούς 7 και 8 οικοδομικά τετράγωνα Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

8. Το από 04-08-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 813/Δ/1987) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης περιοχής της Κοινότητας Καλυβίων Θορικού (Ανατολικής Αττικής) και τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή.

 

9. Την με αριθμό 7337/1985 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Β' Πολιτικό Τμήμα Δημοσίου).

 

10. Την ... εισήγηση προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Την από 22-10-1992 (συνεδρία 35η πράξη 41η) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) αφορά χρήσεις γης.

 

13. Το (ΦΕΚ 220/Δ/1987) που αφορά το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Καθορισμός χρήσεως γης

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 30-04-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.