Απόφαση 49788/87

Απόφαση 49788/2420/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Πολίχνης (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 49788/2420/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Πολίχνης (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 1018/Δ/1987), 14-10-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2.

 

5. Την υπ' αριθμόν 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 323/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 4.

 

7. Το υπ' αριθμόν 1216/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς τους αρμόδιους φορείς.

 

8. Τα υπ' αριθμούς 1185/1986 και 1632/1985 έγγραφα της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

9. Το υπ' αριθμόν Σ.3045Φ.004/42/258831/1986 έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου / 4)β)1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 732/1986 της Υπηρεσίας Προγραμματισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

 

11. Το υπ' αριθμόν 4056/1986 έγγραφο του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1016/65/3-γ/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

 

13. Το υπ' αριθμόν 2658Φ.531/1986 έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

 

14. Το υπ' αριθμόν ΤΥ/2808/1986 έγγραφο της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 104/1986 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου.

 

16. Το υπ' αριθμόν 12194/1987 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

17. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν.

 

18. Τη 226/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π-1.11 (πινακίδες 13.10 και 14.10) σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω Δήμου με προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 30.300 κατοίκους (πληθυσμός κορεσμού Πίνακας Α-11.6)β) με τον εξής τρόπο:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλεως σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και αδόμητες συνολικής επιφάνειας 2100 στρεμμάτων περίπου και τη δημιουργία 14 πολεοδομικών ενοτήτων γειτονιών, με μέσα μεγέθη μικτής πυκνότητας και οικήσεως και συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.5 σε κλίμακα 1:5.000.

 

Πολεοδομικές ενότητες - γειτονιές

Α/Α

Γειτονιές

Μέσος προτεινόμενος συντελεστής δόμησης

Προτεινόμενη πυκνότητα (άτομα/ha)

1

Συνεταιρισμός Ελπίδας Παύλου Μελά

1.8

96

2

Συνεταιρισμός Ελπίδας Συκιές

1.3

128

3

Κάτω Μετέωρα

1.7

111

4

Άνω Μετέωρα

1.5

140

5

Εκτός σχεδίου Μετέωρα

0.8

49

6

Μετέωρα κάτω από Άλσος

0.8

63

7

Κέντρο, Άγιος Παντελεήμων

1.6

121

8

Άγιος Παντελεήμων, Νεκροταφείο

0.8

36

9

Κάτω περιοχή συνεταιρισμού Παύλου Μελά

1.4

236

10

Άνω Περιοχή συνεταιρισμού Παύλου Μελά

1,0

174

11

Γυμνάσια

0.84

67

12

Κεντρική περιοχή ανατολικά Ασύλου

0.85

99

13

Ανθόκηποι

0.8

73

14

Νικόπολη

0.8

34

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες 1.3.2 (Πινακίδες 13.10, 14.10) σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Τον καθορισμό κέντρων δήμων, και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων στα κέντρα όπως ορίζονται στον Πίνακα Π.2.
Τον καθορισμό των περιοχών αμιγούς και γενικής κατοικίας και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων σ' αυτές όπως φαίνονται στον Πίνακα Π-2.
Τη δημιουργία ζωνών πρασίνου στον Δενδροπόταμο και τους υπολοίπους χειμάρρους.
Την αξιοποίηση του άλσους Μετεώρων, του πάρκου δήμου στη γειτονιά των Κάτω Μετεώρων στη γειτονιά κάτω από το Άλσος στη γειτονιά Άγιος Παντελεήμων και στη γειτονιά των Ανθοκήπων.
Τη δημιουργία πυρήνα Α και αθλητικών κέντρων εξυπηρέτησης δήμου στις γειτονιές Γυμνασίων, στα Μετέωρα και σε τμήμα του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη.
Την πρόβλεψη χώρων για δημαρχείο και πολιτιστικά κέντρα.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως φαίνεται στους πίνακες Α-11.2.1)α, Α-11.21)β, Α-11.2.3 και Α-11.6)β.

 

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στον χάρτη (Π-1.7/8) σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

Ζώνες ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στα κέντρα γειτονιών για την οργάνωσή τους και τη χωροθέτηση κεντρικών λειτουργιών.
Ανάπλαση με εφαρμογή του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983 σε τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 6 στα Μετέωρα.
Ζώνη ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ) στην περιοχή όπου προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 13, με σκοπό την κατά προτεραιότητα διοχέτευση στεγαστικών δανείων και εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων.

 

Β. Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος με τις εξής βασικότερες παρεμβάσεις:

 

Περιοχή ποιοτικής παρέμβασης - αναβάθμισης στις γειτονιές 3, 4 και στο τμήμα της 6 των Μετεώρων, που είναι περιοχές εντός σχεδίου οι οποίες κτίσθηκαν κατά παράβαση του εγκεκριμένου σχεδίου σε βαθμό ανατροπής του.
Προστασία και αξιοποίηση των χειμάρρων και των αξιόλογων πολιτιστικών στοιχείων (νερόμυλοι).
Προστασία γεωργικής γης και αναδασωτέας έκτασης.

 

Γ. Την οργάνωση των δικτύων μεταφορών όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:10.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Διάνοιξη και κατασκευή των αναγκαίων οδικών αρτηριών για την εξυπηρέτηση της Πολίχνης, με αστική συγκοινωνία, προς όμορους δήμους και βιομηχανικές συγκεντρώσεις.
Ολοκλήρωση της ανατολικής περιφερειακής.
Κατασκευή του άξονα που ξεκινά από την πύλη του στρατοπέδου Παύλου Μελά και διαμέσου του ρέματος καταλήγει στην οδό προς Ρετζίκι με παράλληλη βελτίωση της οδού αυτής για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Διάνοιξη και κατασκευή του άξονα κατά μήκος του ορίου επέκτασης του σχεδίου πόλης.

 

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.1, Π-2.3.1, Π-2.4.1, σε κλίμακα 1:2.5000 και Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2, Π-2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

1. Δίκτυο ύδρευσης.

 

Οι αναγκαίες ποσότητες νερού εξασφαλίζονται από την Αραβυσσό και μελλοντικά από τον Αλιάκμονα σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Ολοκλήρωση των έργων υδροδότησης των περιοχών που σήμερα υδρεύονται ατελώς. Η έκταση των τμημάτων αυτών είναι 193 ha.

 

2. Δίκτυα αποχέτευσης.

 

Σύνδεση του δικτύου Πολίχνης με τον υπό κατασκευή Αποχετευτικό Αγωγό.
Βελτίωση και ολοκλήρωση των εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης.
Δημιουργία χωριστού συστήματος ομβρίων και ακαθάρτων.

 

3. Ενεργειακό σύστημα.

 

Οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού.
Υπογείωση εναερίων γραμμών μεταφοράς και διανομής φορτίου εντός του αστικού ιστού.
Κατασκευή μόνο κλειστού τύπου υποσταθμών 150/15 KV κατοικημένες περιοχές.

 

4. Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

Επέκταση των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή.
Επέκταση δικτύου όπου απαιτείται.

 

Ε. Λήψη μέτρων για την πυροπροστασία της πόλης και προστασία από σεισμό όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2 και Π-3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Διαμόρφωση χώρων με ανάλογα έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση κατοίκων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Εγκατάσταση 106 νέων υδροστομίων.
Δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στα όρια του δήμου με την κοινότητα Ευκαρπίας, ο οποίος θα καλύπτει το βόρειο τμήμα του δήμου.
Κάλυψη νοτίου τμήματος με τον προτεινόμενο πυροσβεστικό σταθμό που χωροθετείται στο δήμο Νεάπολης.

 

ΣΤ. Τις προτάσεις έργων για την ολοκλήρωση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

Ζ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 22 χαρτών και 6 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

Μέσα στην περιοχή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

Μέσα στην περιοχή κατοικίας διατηρούνται νομίμως υφιστάμενες σήμερα δραστηριότητες μη προβλεπόμενες στον Πίνακα Π-2 μέχρι την έκδοση ειδικής για τον σκοπό ρύθμισης.

 

a.49788.87

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-07-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.