Απόφαση 51705/91

Απόφαση 51705/1991: Καθορισμός των γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) σύγχρονης τεχνολογίας, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 1892/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 51705/1991: Καθορισμός των γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) σύγχρονης τεχνολογίας, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 1892/1990, (ΦΕΚ 95/Β/1991), 27-02-1991.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

 

2. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

3. Την Υ1201/1990 (ΦΕΚ 636/Β/1990) απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ευθυμίου Χριστοδούλου.

 

4. Τις προτάσεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Γεωργικές και Δασικές Επιχειρήσεις

Άρθρο 2: Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-02-1992

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.