Απόφαση 5242/86

Απόφαση 5242/1986: Καθορισμός υψών των οικοδομών στο Μεσολόγγι και αριθμητικού συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5242/1986: Καθορισμός υψών των οικοδομών στο Μεσολόγγι και αριθμητικού συντελεστή δόμησης, (ΦΕΚ 1343/Δ/1986), 31-12-1986.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

2. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 20-06-1955 βασιλικού διατάγματος περί εξαιρέσεως από της κατά την παράγραφο του νόμου 3200/1955 αρμοδιότητος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 863/1960 περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, όπως τούτο τροποποιήθηκε δια του υπ' αριθμόν βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 572/1967.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

5. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 712/1970 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

6. Τη Λ7/16/11/1970 κοινή απόφαση των Υπουργών περί οργανώσεως περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Την Λ9/1-8/1971 κοινή εγκύκλιο του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού των Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 24712/1248/1982 κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

10. Την θετική εισήγηση του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

11. Το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 άρθρο 9 παράγραφος 8.

 

12. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 14/1986 (θέμα 2ο) πρακτικό, αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό των υψών σύμφωνα μ' αυτά που ισχύουν πριν το νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και μέχρι την ολοκλήρωση των μελετών της ΕΠΑ.

 

Συγκεκριμένα:

 

Συνοικισμός Βίγλας μέσο ύψος 8.5 m.

Ταμπακαριά: Άγιος Παύλος μέσο ύψος 8.5 m.

Αγροτικός Οικισμός Ταμπακαριά Αλμυράκι μέσο ύψος 8.5 m.

Πλώσταινα: μέσο ύψος 8.5 m.

Τομέας ΙΙΙ μέσο ύψος 8.5 m.

Τομέας ΙΙ μέσο ύψος 11 m.

Τομέας ΙΙ)α μέσο ύψος 11 m.

Τομέας Ι μέσο ύψος 15 m.

 

Πάνω από το μέγιστο ύψος επιτρέπονται οι κατασκευές της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 στέγες ύψους το πολύ μέχρι 2,00 m και με κλίση όχι μεγαλύτερη του 40%. Τυχόν αναμονές οπλισμού στο δώμα καλύπτονται υποχρεωτικά.

 

Καθορίζουμε αριθμητικά συντελεστή δόμησης ως εξής:

 

Συνοικισμός Βίγλα Συντελεστή Δόμησης 1,2.
Ταμπακαριά Άγιος Παύλος Συντελεστή Δόμησης 1,2.
Αγροτικός οικισμός Ταμπακαριά Αλμυράκι Συντελεστή Δόμησης 1,2.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 24-11-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.