Απόφαση 56666/90 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Καθορίζεται η θέση και η διάταξη των κτιρίων με στοιχεία 1Α, 1Β, 1Γ, 1Δ, 2Ε, 2ΣΤ, 3Ζ, 3Η και 4 του παραπάνω οικοδομικού τετραγώνου όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στο σχετικό διάγραμμα.

 

ΙΙ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζονται ως εξής:

 

1. Για τα κτίρια 1Α, 1Β, 1Δ ένας όροφος επί της οικοδομικής γραμμής της οδού Θράκης ύψους 5.25 m και σε εσοχή σε απόσταση 3 m από την οικοδομική γραμμή 6 όροφοι συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου, μέγιστου ύψους 22.25 m.

 

2. Για το κτίριο 1Γ ένας όροφος επί της οικοδομικής γραμμής της οδού Θράκης ύψους 5.25 m και σε εσοχή σε απόσταση 3 m από την οικοδομική γραμμή 7 όροφοι συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου, μέγιστου ύψους 25.35 m.

 

3. Για το κτίριο 2Ε 7 όροφοι επί της οικοδομικής γραμμής της οδού Κλαζομενών με μέγιστο ύψος 25.35 m.

 

4. Για το κτίριο 2ΣΤ 6 όροφοι επί της οικοδομικής γραμμής της οδού Κλαζομενών και της οδού Καραϊσκάκη από την συμβολή της με την οδό Κλαζομενών μέχρι το σημείο Ζ με μέγιστο ύψος 22.25 m. Τα παραπάνω ισχύουν και για το υπόλοιπο κτίριο από το σημείο Ζ της οδού Καραϊσκάκη και σε απόσταση 5.7 m, από την οικοδομική γραμμή αυτής.

 

5. Για το κτίριο 3Ζ 6 όροφοι σε απόσταση 5.7 m από την οικοδομική γραμμή της οδού Καραϊσκάκη ύψους 22.25 m.

 

6. Για το κτίριο 3Η 7 όροφοι σε απόσταση 5.7 m από την οικοδομική γραμμή της οδού Καραϊσκάκη ύψους 25.35 m.

 

7. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των παραπάνω κτιρίων συμπεριλαμβάνεται στέγη με επικάλυψη.

 

8. Για το κτίριο 4 ορίζονται τα εξής:

 

α) Για το ισόγειο του κτιρίου όπως περιγράφεται στο σχετικό διάγραμμα με στοιχεί α, β, μ, γ, δ, ε, ζ, η, α μέγιστο ύψος 5.5 m.

 

β) Για τον 1ο, 2ο και 3ο όροφο με στοιχεία β, μ, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, β, μέγιστο ύψος 14.91 m συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου.

 

γ) Για τον 4ο και 5ο όροφο με στοιχεία β, μ, γ, δ, θ, ι, β, μέγιστο ύψος 21 m συμπεριλαμβανομένων και των προηγουμένων ορόφων.

 

δ) Για τον 6ο όροφο με στοιχεία β, μ, λ, κ, θ, ι, β, μέγιστο ύψος 24.1 m συμπεριλαμβανομένων και των προηγουμένων ορόφων.

 

ε) Για τον 7ο όροφο όπως φαίνεται με στοιχεία ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, ν στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 98899/94 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση, το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 27.50 m συμπεριλαμβανομένων και των προηγουμένων ορόφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 98889/7754/1995 απόφαση (ΦΕΚ 54/Δ/1995).

 

9. Στα παραπάνω κτίρια επιτρέπονται χρήσεις ως εξής:

 

α) Στα κτίρια 1Α, 1Β, 1Γ, 1Δ, επιτρέπονται καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στους ορόφους.

 

β) Στα κτίρια 2Ε, 3ΣΤ, 3Ζ, 3Η, κατοικία.

 

γ) Στο κτίριο 4 εκπαιδευτικό ίδρυμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 98889/7754/1995 απόφαση (ΦΕΚ 54/Δ/1995).

 

10. Για τα οικόπεδα του παραπάνω οικοδομικού τετραγώνου δύναται να γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.