Απόφαση 56666/90

Απόφαση 56666/4425/1990: Χαρακτηρισμός ως ενεργού του 1Γ οικοδομικού τετραγώνου του Δήμου Ταύρου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 56666/4425/1990: Χαρακτηρισμός ως ενεργού του 1Γ οικοδομικού τετραγώνου του Δήμου Ταύρου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 549/Δ/1990), 12-10-1990.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις της 69788/3483/1987 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Διαδικασία χαρακτηρισμού οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) (ΦΕΚ 1149/Δ/1987).

 

4. Τις διατάξεις της Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 142/Β/1988).

 

5. Την 7112 αιτιολογική έκθεση του Δήμου Ταύρου.

 

6. Την 7/1988 απόφαση του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ανάπλασης Προσφυγικών Πολυκατοικιών του Δήμου Ταύρου.

 

7. Την 111/1987 γνωμοδότηση του Δήμου Ταύρου.

 

8. Την 943/1988 (συνεδρία 159) απόφαση της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Αθήνα, 22-08-1990

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.