Απόφαση 5726/86

Απόφαση 5726/3849/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Πλάκα, Καμπιά του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5726/3849/1986: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Πλάκα, Καμπιά του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 969/Δ/1986), 16-10-1989.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών μηχανικών, του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

 

5. Την 17/1986 (θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Τις 8/1986 και 9/1986 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλάκας, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς ως εξής:

 

α. Οικισμός Πλάκα: Μη περιαστικός ή παραλιακός ή τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μεσαίος.

β. Οικισμός Καμπιά: Μη περιαστικός ή παραλιακός ή τουριστικός, αξιόλογος, στάσιμος, συνεκτικός, μικρός.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών Πλάκα, Καμπιά του Νομού Χανίων με στοιχεία:

 

α) Για τον οικισμό Πλάκα: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-1.

 

β) Για τον οικισμό Καμπιά: στο συνεκτικό τμήμα 1-2-3-1 και 4Α-4-5-6-7-8-4Α, στο διάσπαρτο τμήμα: 1-2-3-4-5-6-7-8-1 όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για:

 

1. τον οικισμό Πλάκα, αρτιότητα γηπέδου 1.000 m2.

 

2. τον οικισμό Καμπιά: στο συνεκτικό τμήμα αρτιότητα 300 m2 και στο διάσπαρτο 1.000 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους οικισμούς Πλάκα, Καμπιά τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων των οικισμών.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

a.5726.86

 

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 06-08-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.