Απόφαση 59995/91

Απόφαση 59995/1991: Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής που εγκρίθηκε με την 57455/1989 απόφασή μας (ΦΕΚ 471/Δ/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 59995/1991: Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής που εγκρίθηκε με την 57455/1989 απόφασή μας (ΦΕΚ 471/Δ/1989), (ΦΕΚ 39/Δ/1991), 01-02-1991.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

6. Την 57455/1989 απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Καλλιθέας κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

7. Την 40/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

 

8. Την γνωμοδότηση θέμα 8ο της 18ης συνεδρίασης στις 09-11-1990 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Νόμου Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνονται ο τροποποιήσεις της Πολεοδομικής Μελέτης Καλλιθέας νομού Χαλκιδικής οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που εγκρίθηκε με την 57455/1989 απόφαση (ΦΕΚ 471/Δ/1989), όπως φαίνονται στα χρωματισμένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν αναπόσπαστα την απόφαση αυτή, σε κλίμακα 1:1000.

 

Τα χρωματισμένα τοπογραφικά διαγράμματα 8 πινακίδες σε κλίμακα 1:1000 θα τοιχοκολληθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής στον διάδρομο της Υπηρεσίας επί 20 μέρες αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 15-01-1991.

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.