Απόφαση 6008/89

Απόφαση ΤΠ/6008/1989: Καθορισμός ορίων οικισμού Πρασσές νομού Ρεθύμνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/6008/1989: Καθορισμός ορίων οικισμού Πρασσές νομού Ρεθύμνης, (ΦΕΚ 136/Δ/1989), 07-03-1989.

 

Ο Νομάρχης Ρεθύμνου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις των παρακάνω διαταγμάτων.

 

4. Το ΤΠ/5284/1985 έγγραφο της υπηρεσίας προς την κοινότητα.

 

5. Το 608/1985 έγγραφο της Κοινότητας με τις απόψεις του κοινοτικού Συμβουλίου για την οριοθέτηση.

 

6. Την από 27-11-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που καθορίζει όρια 100 m γύρω από το συνεκτικό τμήμα.

 

7. Το 88145/4780/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ7 που συνηγορεί στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Πρασσές σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα. Ορίζουμε αρτιότητα 300 m2 για το συνεκτικό τμήμα και 1000 m2 (1 στρέμμα) για το μη συνεκτικό.

 

Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό αξιόλογο, μικρό και συνεκτικό.

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου σχεδιαγράμματος και του υπομνήματος που το συνοδεύει θα αναρτηθούν σε εμφανές μέρος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ρεθύμνου επί 15 μέρες (αριθμός διαγραμμάτων 1 κλίμακα 1:5000).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρέθυμνο, 16-02-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.