Απόφαση 6066/94

Απόφαση 6066/93/132/1994: Τροποποιήσεις εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μουρνιών (περιοχή ΚΟΥΜΠΕ) νομού Χανίων, όπως αυτές προέκυψαν στα πλαίσια της Πράξεως Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6066/93/132/1994: Τροποποιήσεις εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μουρνιών (περιοχή ΚΟΥΜΠΕ) νομού Χανίων, όπως αυτές προέκυψαν στα πλαίσια της Πράξεως Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης, (ΦΕΚ 95/Δ/1994), 03-02-1994.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

3. Το ισχύον σήμερα ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή ΚΟΥΜΠΕ Μουρνιών που εγκρίθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 272/Δ/1989).

 

4. Την από 22-03-1993 αιτιολογημένη έκθεση αρχιτέκτονα πολεοδόμου Γεωργίου Ζώη.

 

5. Την με αριθμό 122/1993 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μουρνιών.

 

6. Το με αριθμό 8/1993 (θέμα 5ο) πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Χανίων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ΚΟΥΜΠΕ Δήμου Μουρνιών, όπως αυτές περιγράφονται στα συνοδευτικά της απόφασης αυτής διαγράμματα (Πινακίδες: Π1, Π2, Π4) τα θεωρημένα από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας Χανίων κατά την ημερομηνία 31-03-1993.

 

Οι τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την ορθολογικότερη εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης και αφορούν τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα:

 

Οικοδομικό Τετράγωνο 684 Διανοίγεται πεζόδρομος κατ' επέκταση του ήδη υπάρχοντος.
Οικοδομικό Τετράγωνο 685 Δημιουργείται χώρος Parking προς δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου.
Οικοδομικό Τετράγωνο 687 Περιορίζεται ο χώρος του Parking.
Οικοδομικό Τετράγωνο 694 Βελτιώνεται η χάραξη της οικοδομικής γραμμής προς Βόρειο Ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου.
Οικοδομικό Τετράγωνο 695 Διανοίγεται πεζόδρομος κατ' επέκταση του ήδη υπάρχοντος.
Οικοδομικά Τετράγωνα 701, 702, 703 Βελτιώνεται η χάραξη των πεζόδρομων με παράλληλη μετάθεση τους.
Οικοδομικό Τετράγωνο 721 Διανοίγεται πεζόδρομος και μικρή πλατεία.
Οικοδομικό Τετράγωνο 724 Διαχωρίζεται το πάρκο από την ιδιοκτησία της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού με μικρού πλάτους πεζόδρομο.
Οικοδομικό Τετράγωνο 726 Δημιουργείται πεζόδρομος με πλατεία.
Οικοδομικό Τετράγωνο 730 Δημιουργείται πεζόδρομος.
Οικοδομικό Τετράγωνο 733 Δημιουργείται πεζόδρομος με μικρή πλατεία.
Οικοδομικό Τετράγωνο 735 Δημιουργείται πεζόδρομος.
Οικοδομικό Τετράγωνο 742 Δημιουργείται πεζόδρομος.
Οικοδομικό Τετράγωνο 748 Διανοίγεται μικρού πλάτους πεζόδρομος ανατολικά του χώρου πρασίνου.
Οικοδομικά Τετράγωνα 759, 760 Ενοποιείται ο χώρος του Νηπιαγωγείου με το χώρο του Δημοτικού Σχολείου.
Οικοδομικά Τετράγωνα 761, 763, 764 Βελτιώνεται η χάραξη του μεταξύ τους δρόμου και δημιουργείται χώρος στάθμευσης.
Οικοδομικό Τετράγωνο 766 Διαχωρίζεται ο χώρος της παιδικής γωνίας από το Οικοδομικό Τετράγωνο με μικρού πλάτους πεζόδρομο.
Οικοδομικό Τετράγωνο 768 Δημιουργείται πεζόδρομος.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Δήμου Μουρνιών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.6066.94

 

Χανιά, 17-01-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.