Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 70

Άρθρο 70


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως σχέδια πόλεων, κωμών κ.λ.π. κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος διατάγματος νοούνται ου μόνον τα αρχικώς εγκρινόμενα νέα σχέδια αυτών, αλλά και πάσα μεταγενέστερη τροποποίησις και επέκτασις των σχεδίων τούτων.

 

2. Εις περίπτωσιν οιασδήποτε αμφιβολίας περί της έννοιας των οικοδομών, κατασκευών, εγκαταστάσεων, εργασιών δομήσεως και εν γένει των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων έργων, αρμόδιος όπως αποφανθεί οριστικώς είναι ο υπουργός της Συγκοινωνίας. Πάντως των περί υγιεινής και ασφαλείας διατάξεων του παρόντος διατάγματος εξαιρείται η λειτουργία των μηχανών, εργαλείων και των συναφών τούτοις εξαρτημάτων των βιομηχανικών και εν γένει μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ως προς την οποίαν εφαρμόζονται οι ειδικές περί αυτής διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.