Απόφαση 60885/90

Απόφαση 60885/4983/1990: Χορήγηση αδειών οικοδομής από Προέδρους Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 60885/4983/1990: Χορήγηση αδειών οικοδομής από Προέδρους Κοινοτήτων, (ΦΕΚ 656/Β/1990), 16-10-1990.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 29 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Χορήγηση αδειών οικοδομής

Άρθρο 2: Περιοχές

Άρθρο 3: Οικοδομικές εργασίες

Άρθρο 4: Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης αδειών

Άρθρο 5: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

Πίνακας Κοινοτήτων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-09-1990

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.