Απόφαση 60885/90 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, τις άδειες μπορούν να χορηγούν και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, με εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 03-09-1983 Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 394/Δ/1983), όπως ισχύει.

 

2. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται να πραγματοποιούν κατά καιρούς δειγματοληπτικό έλεγχο τόσο των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή, όσο και των εκτελούμενων σχετικών οικοδομικών εργασιών. Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν οποιαδήποτε σχετική βοήθεια που ζητηθεί από τις κοινότητες.

 

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση 46306/2265/1987 (ΦΕΚ 401/Β/1987) Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.