Απόφαση 6586/95

Απόφαση ΤΠ/6586/1995: Τροποποίηση όρων δόμησης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στις περιοχές επεκτάσεων, των συνοικιών Αϊβαλιώτικων, Νέων Παγασών και Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/6586/1995: Τροποποίηση όρων δόμησης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στις περιοχές επεκτάσεων, των συνοικιών Αϊβαλιώτικων, Νέων Παγασών και Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 975/Δ/1995), 16-11-1995.

 

Ο Νομάρχης Μαγνησίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986.

 

5. Τις πολεοδομικές μελέτες των συνοικιών Αϊβαλιώτικων, Νέων Παγασών και Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 112/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με την οποία προτείνεται η τροποποίηση των όρων δόμησης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών Αϊβαλιώτικων, Νέων Παγασών και Βορείων Συνοικιών και συγκεκριμένα να είναι προαιρετική η κατασκευή καταστήματος στα ισόγεια των οικοδομών στις περιοχές επεκτάσεων των πιο πάνω συνοικιών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 17/26-09-1995 θέμα 3ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μαγνησίας.

 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΦΕΚ 391/Β/1995), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών στις περιοχές επεκτάσεων των συνοικιών Αϊβαλιώτικων, Νέων Παγασών και Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα για την κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης καταστημάτων στο ισόγειο των κτιρίων και την καθιέρωση αυτής της χρήσης που αναγράφεται στα αντίστοιχα Πολεοδομικά Διατάγματα των πιο πάνω συνοικιών, ως προαιρετική για καθαρά κοινωνικοοικονομικούς λόγους.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου.

 

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

Βόλος, 25-10-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.