Απόφαση 7117/92

Απόφαση ΤΠ/7117/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης οικισμού Νέας Αγαθούπολης - Μεθώνης - Όρμου Μεθώνης νομού Πιερίας και τροποποίηση όρων δόμησης του υπάρχοντος σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/7117/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης οικισμού Νέας Αγαθούπολης - Μεθώνης - Όρμου Μεθώνης νομού Πιερίας και τροποποίηση όρων δόμησης του υπάρχοντος σχεδίου, (ΦΕΚ 981/Δ/1992), 26-09-1992.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1557/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 239/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα με τα οποία τροποποιείται το παραπάνω διάταγμα.

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1189/1972 (ΦΕΚ 99/Α/1972) με το οποίο εγκρίθηκε το σχέδιο διανομής του οικισμού Νέας Αγαθούπολης και την TΠ/7531/1986 απόφαση Νομάρχη Πιερίας με την οποία εγκρίθηκε το όριο του οικισμού Νέας Αγαθούπολης και Μεθώνης - Όρμου Μεθώνης.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Έγκριση τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους νομάρχες.

 

6. Το με αριθμό 953/1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών.

 

7. Τα με αριθμούς 583/1991 και 1574/1991 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος γεωλογικές εκθέσεις για την περιοχή επέκτασης των οικισμών.

 

8. Τη με αριθμό 51/1991 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Νέας Αγαθούπολης και με την αριθμό 57/1991 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Μεθώνης με τις οποίες γνωμοδότησαν υπέρ της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.

 

9. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν από την τοπογραφική υπηρεσία και τα διαγράμματα του ρυμοτομικού σχεδίου που συντάχθηκαν από ομάδα μελετητών.

 

10. Το από 07-02-1992 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας που αφορά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών και την τροποποίηση των όρων δόμησής τους.

 

11. Την ένταση του Στεργιαννή Αθανασίου η οποία γίνεται δεκτή. Συγκεκριμένα καταργείται ο κοινόχρηστος χώρος στο οικοδομικό τετράγωνο 199 και ενοποιείται το οικοδομικό τετράγωνο 199 με το οικοδομικό τετράγωνο 200 σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου.

 

12. Την ένσταση του Tσινόπουλου Θ. η οποία γίνεται δεκτή. Συγκεκριμένα καταργείται ο χώρος στάθμευσης στο οικοδομικό τετράγωνο 80Β και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο σύμφωνα με την γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το συνημμένο διάγραμμα της επέκτασης θα αναρτηθεί μετά τη δημοσίευσή της για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας.

 

Κατερίνη, 18-08-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.