Απόφαση 729/94

Απόφαση 729/1994: Καθορισμός μεγίστου ύψους κτιρίων σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους της Επαρχίας Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 729/1994: Καθορισμός μεγίστου ύψους κτιρίων σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους της Επαρχίας Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας, (ΦΕΚ 1211/Δ/1994), 21-11-1994.

 

Ο Νομάρχης Αρκαδίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους. Κατηγορίες αυτών και καθορισμών όρων και περιορισμών δόμησής τους και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν 8/07-07-1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 1539/1988, 255/1987, 161/1987, 77/1988, 76/1988, 2480/1988, 61/1987, 2477/1988, 3178/1989, 247/1988, 843/1986, 842/1986, 358/1986, 336/1986, 803/1986 για τον καθορισμό ορίων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δόξα Υψούντα (Στεμνίτσα), Βυζίκι, Σταυροδρόμι, Δήμητρα, Καστράκι, Μελιδώνι, Λουτρά Ηραίας, Ιαματικές Πηγές, Νεοχώρι, Βάχλια, Περδικονέρι, Σπαθάρης, Μυγδαλιά, Μαγούλιανα, Πουρναριά, Νυμφαία, Λευκοχώρι, Ξηροκαρύταινα, Βαλτετσινίκο.

 

Και επειδή

 

α) Συντρέχουν ειδικοί λόγοι που σχετίζονται με τη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα οικισμών και

 

β) Ορίζουμε το μέγιστο ύψος των κτιρίων 8.5 m στους οικισμούς Δόξα Υψούντα (Στεμνίτσα), Βυζίκι, Σταυροδρόμι, Δήμητρα, Καστράκι, Μελιδώνι, Λουτρά Ηραίας, Ιαματικές Πηγές, Νεοχώρι, Βάχλια, Περδικονέρι, Σπαθάρης, Μυγδαλιά, Μαγούλιανα, Πουρναριά, Νυμφαία, Λευκοχώρι, Ξηροκαρύταινα, Βαλτετσινίκο.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Κοινοτήτων, ούτε και σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 17-08-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.