Απόφαση 745/91

Απόφαση 745/651/1991: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Βλιθιά - Κάλαμο και Σπανιακό της κοινότητας Παλαιοχώρας Σελίνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 745/651/1991: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Βλιθιά - Κάλαμο και Σπανιακό της κοινότητας Παλαιοχώρας Σελίνου, (ΦΕΚ 216/Δ/1991), 08-05-1991.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης και του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989) με το οποίο τροποποιείται το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών μηχανικών του τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών της νομαρχίας Χανίων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονική αναγνώριση των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων .

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/1991 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς Βλιθιά - Κάλαμο και Σπανιακό ως ακολούθως:

 

Βλιθιάς - Σπανιακός: Ούτε περιαστικοί, ούτε παραλιακοί τουριστικοί, ενδιαφέροντες, στάσιμοι, διάσπαρτοι, μικροί.
Κάλαμος: Ούτε περιαστικός - ούτε παραλιακός τουριστικός, ενδιαφέρων, στάσιμος, συνεκτικός, μικρός.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των παραπάνω οικισμών με τα στοιχεία:

 

Βλιθιάς: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1
Κάλαμος: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1
Σπανιακός: Τμήμα Β: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 Τμήμα Α: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7

 

Τα παραπάνω όρια αντιστοιχούν:

 

Όρια Οικισμού Κάλαμος

 

1. Σημείο επί του ελαιουργείου του οικισμού

2. Σημείο επί του αγροτικού δρόμου και σε απόσταση 250 m από το ελαιουργείο.

3. Σημείο επί του δρόμου και σε απόσταση 150 m από το σημείο 4.

4. Το σημείο 4 ορίζεται επί του επαρχιακού δρόμου και σε απόσταση 100 m από την διασταύρωσή του με τον αγροτικό δρόμο.

5. Οικία κληρονόμων Παπαγρηγοράκη.

6. Οικία Μπουτσικάκη Εμμανουήλ

7. Οικία Θεοδωράκη Ε.

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

Όρια οικισμού Σπανιακός

 

Τμήμα Β

 

1. Οικία Μανουσάκης Γεωργίου

2. Η προβολή του σημείου 3, ανατολικά και επί του δρόμου

3. Οικία Γεωργαρουδάκη Ιωάννη

4. Ναός Αγίου Ευστρατίου

5. Ναός Αγίου Μιχαήλ

6. Οικία Μπολιεράκη Αντώνη

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

Τμήμα Α

 

7. Σημείο επί της στροφής, βόρεια της γειτονιάς Τζαμί.

8. Ναός Παναγίας

9. Οικία Σκαλίδη Ανδρέα

10. Οικία Λουκάκη Ιωάννη

11. Οικία Κουλιέρη Ιωάννη

12. Σημείο οριζόμενο στο Αλώνι, νότια της οικίας Κουλιέρη

13. Σημείο στη στροφή, νότια της γειτονιάς Χατζάκη

14. Οικία Μανουσάκη Ιωάννη

15. Οικία Μανουσάκη

16. Ναός Παναγιάς

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 7.

 

Όρια οικισμού Βλιθιάς

 

1. Οικία Μανουσάκη Ε.

2. Σημείο επί του μονοπατιού, ανατολικά του οικισμού και σε απόσταση 120 m από τη διασταύρωσή του με το μονοπάτι που οδηγεί στο κέντρο του οικισμού.

3. Αλώνι στο ανατολικότερο σημείο του οικισμού.

4. Σημείο επί του μονοπατιού που ξεκινά από το κέντρο του οικισμού με κατεύθυνση βόρεια και σε απόσταση 250 m από το σημείο συνάντησής του με το άλλο μονοπάτι.

5. Σημείο επί του επαρχιακού δρόμου και σε απόσταση 260 m από το καφενείο του οικισμού (Μανουσάκη Ε.)

6. Οικία Μπολιεράκη Στ.

7. Οικία Μαυριγιάννη Παύλου

8. Οικία Θεοδωράκη Παύλου

Τέλος επιστρέφουμε στο αρχικό σημείο 1.

 

Τα παραπάνω όρια φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα και σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων, χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

Η παρούσα απόφαση με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύουν, θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στο τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών της νομαρχίας Χανίων.

 

Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δομήσεως.

 

Γενικοί όροι δόμησης Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

Για τους οικισμούς Βλιθιά - Κάλαμο και Σπανιακό, ορίζεται αρτιότητα γηπέδου 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος. Ειδικοί όροι δόμησης Για τους οικισμούς Βλιθιά, Κάλαμο και Σπανιακό ορίζονται ειδικοί όροι δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Επίσης ορίζεται οικοδομική γραμμή 8 m από τον άξονα του επαρχιακού δρόμου για τα τμήματα εκείνα των οικισμών τα οποία ευρίσκονται εντός των καθορισμένων ορίων.

 

ΙΙΙ. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών της νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

a.745.91

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 11-03-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.