Απόφαση 7490/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σ' όλη την πολεοδομική ενότητα καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

Α. Αρτιότητα ελάχιστο πρόσωπο 15 m, ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.

 

Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Όσα κατά την 13-03-1981 ημερομηνία δημοσίευσής του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) είχαν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) Όσα κατά την 25-07-1979 ημερομηνία δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

γ) Όσα κατά την 02-07-1968 ημερομηνία δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) είχαν:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 6 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

δ) Επίσης οικόπεδα τα οποία μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης Νομάρχη με την οποία θα εγκριθεί η τροποποίηση του ορίου του οικισμού και η πολεοδομική μελέτη στα όρια του οικισμού, ήταν άρτια και οικοδομήσιμα βάσει των μέχρι τότε ισχυουσών διατάξεων εξακολουθούν να θεωρούνται άρτια και οικοδομούνται με τους λοιπούς όρους που προτείνονται στην πολεοδομική μελέτη.

 

ε) Επί πλέον των παραπάνω προϋποθέσεων τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Β. Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων:

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0.8.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων σ' όλη την ενότητα του οικισμού 7.5 m. Το ύψος των κτιρίων μετράται σε κάθε όψη τους από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου).
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων κατασκευάζεται στέγη με μέγιστο ύψος 1.8 m και κλίση 30%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.