Απόφαση 7490/93

Απόφαση ΤΠ/7490/1993: Τροποποίηση ορίου του οικισμού Καρίτσας και έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καρίτσας νομού Πιερίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/7490/1993: Τροποποίηση ορίου του οικισμού Καρίτσας και έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καρίτσας νομού Πιερίας, (ΦΕΚ 253/Δ/1993), 18-03-1993.

 

Ο Νομάρχης Πιερίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

4. Το 2453/1987 έγγραφο της Διεύθυνσης οικισμού Θεσσαλονίκης γεωλογική έκθεση των περιοχών επέκτασης του οικισμού Καρίτσας Πιερίας.

 

4. α. Την 122/1987 απόφαση Κοινοτικού συμβουλίου Καρίτσας για μεταφορά του νεκροταφείου.

 

5. Το ΤΠ/2825/1991 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Β.

 

6. Το 2756/1992 έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

7. Τις 10/1990, 87/1990, 71/1991 και 90/1991 αποφάσεις του Κοινοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες το συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ορίου του οικισμού ώστε να ταυτισθεί με την περιοχή της πολεοδομικής μελέτης και υπέρ της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εκφράζοντας άποψη επί των υποβληθέντων ε\ι- στάσεων κατ' αυτής.

 

8. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν από την τοπογραφική υπηρεσία και τα διαγράμματα του ρυμοτομικού σχεδίου που συντάχθηκαν από την ομάδα μελετητών.

 

9. Τα από 01-04-1992 και 27-05-1992 και 01-07-1992 πρακτικά Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας σύμφωνα με τα οποία έγινε εξέταση των ενστάσεων και προτάθηκαν τροποποιήσεις επί της αναρτημένης μελέτης.

 

10. Την ΤΠ/7903/1985 απόφαση Νομάρχη καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών (μεταξύ των οποίων είναι και ο οικισμός Καρίτσας).

 

11. Το 8919/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Καρίτσας, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το συνημμένο διάγραμμα θα αναρτηθεί μετά τη δημοσίευσή της για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Πιερίας.

 

Κατερίνη, 11-02-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.