Απόφαση 7637/96

Απόφαση 7637/1996: Αποχαρακτηρισμός του οικισμού Επιταλίου νομού Ηλείας με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, από αδιάφορο παραλιακό (Β3.3) σε αδιάφορο πεδινό (Β3.2)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7637/1996: Αποχαρακτηρισμός του οικισμού Επιταλίου νομού Ηλείας με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, από αδιάφορο παραλιακό (Β3.3) σε αδιάφορο πεδινό (Β3.2), (ΦΕΚ 943/Δ/1996), 27-08-1996.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Την πρόταση της Πούλου Ζωής Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ιδιώτη μελετήτριας, στην οποία ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος ανοικτών πόλεων που αφορούν την κατηγοριοποίηση του υπόψη οικισμού.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας

 

5. Το υπ' αριθμόν 10/1996 πρακτικό με την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας (θέμα 6ο).

 

6. Την γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επιταλίου με τις υπ' αριθμούς 36/1996 και 39/1996 Αποφάσεις του.

 

7. Την υπ' αριθμόν 56/1987 Απόφαση Νομάρχη Ηλείας.

 

8. Το γεγονός ότι το κέντρο του οικισμού Επιταλίου, απέχει από τη θάλασσα 3 km, αποφασίζουμε:

 

τον αποχαρακτηρισμό του οικισμού Επιταλίου του νομού Ηλείας από αδιάφορο παραλιακό (Β3.3) σε αδιάφορο πεδινό (Β3.2) με αρτιότητα 1.000 m2.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 01-08-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.