Απόφαση 779/92

Απόφαση 779/1992: Αύξηση ύψους οικοδομών κατά 1 m, σε τμήμα του οικισμού Άνω Χώρα Ναυπακτίας νομού Αιτωλοακαρνανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 779/1992: Αύξηση ύψους οικοδομών κατά 1 m, σε τμήμα του οικισμού Άνω Χώρα Ναυπακτίας νομού Αιτωλοακαρνανίας, (ΦΕΚ 483/Δ/1992), 26-05-1992.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) Τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων Οικισμών της χώρας, μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985 Πολεοδόμηση και επέκταση ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους (ΦΕΚ 414/Β/1985).

 

3. Την 3902/1990 απόφαση Καθορισμός ορίων Οικισμού Άνω Χώρας.

 

4. Την 183/1992 εισηγητική έκθεση του Πολεοδομικού Γραφείου Ναυπακτίας, αναφορικά με την αύξηση του ύψους οικοδομών στην Άνω Χώρα και

 

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας μας, που διατυπώθηκε στο 8/1992 (θέμα 2ο) πρακτικό αυτού και του οποίου αποδεχόμαστε τις απόψεις.

 

Επειδή στην Κοινότητα Άνω Χώρας Ναυπακτίας ανεγείρεται Ξενοδοχειακή Μονάδα Β' τάξης, σύμφωνα με την 16/1990 οικοδομική άδεια, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί.

 

Επειδή η περιοχή που ανεγείρεται η Ξενοδοχειακή μονάδα, έχει καθοριστεί, με Νομαρχιακή απόφαση, ως θύλακας του οικισμού Άνω Χώρα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό αυτής της απόφασης, και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987), την αύξηση κατά 1 m του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων (από 7.5 σε 8.5 m) στην περιοχή Οικισμού Άνω Χώρας Ναυπακτίας που έχει καθοριστεί, με Νομαρχιακή απόφαση ως θύλακας του οικισμού αυτού, όπως η περιοχή αυτή σημειώνεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4 στο από Δεκέμβριο 1991 Τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Πολ. Ανδρικόπουλου.

 

a.779.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 28-04-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.