Απόφαση 7980/89

Απόφαση 7980/4581/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Καλαμίτσι Αμυγδάλου και Εξώπολη της Κοινότητας Καλαμιτσίου της επαρχίας Αποκορώνου του νομού Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7980/4581/1989: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Καλαμίτσι Αμυγδάλου και Εξώπολη της Κοινότητας Καλαμιτσίου της επαρχίας Αποκορώνου του νομού Χανίων, (ΦΕΚ 5/Δ/1990), 11-01-1990.

 

Ο Νομάρχης Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και των από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία τροποποιείται το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα.

 

2. Τις προτάσεις των μελετητών Μηχανικών του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία κατηγοριοποίησης και αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 27/1989 (θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.

 

6. Το υπ' αριθμόν 45282/1989 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς ως εξής:

 

Καλαμίτσι Αμυγδάλου - Εξώπολη: Ως μη περιαστικούς, μη παραλιακούς και μη τουριστικούς, αξιόλογους, στάσιμους, διάσπαρτους και μεσαίους.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών ως εξής:

 

Όρια οικισμού Καλαμίτσι Αμυγδάλου:

 

1. Συνεκτικό Τμήμα:

 

Γειτονιά Α:

 

α) Οικία Παπαδογιάννη Κυριάκου

β) Οικία Παπαδογιάννη Αναστασίας

γ) Οικία Γιαννουλάκη Γεωργίου

δ) Οικία Μαρινάκη Ειρήνης

ε) Οικία Παπουτσάκη Δημήτριου

ζ) Διασταύρωση δρόμων του οικισμού

η) Οικία Τσακαλάκη Μαρίας

θ) Οικία Βοτζάκη Εμμανουήλ

ι) Οικία Τσακαλάκη Α.

κ) Βορειοανατολική γωνία εκκλησίας Αγίου Γεωργίου

λ) Διασταύρωση δρόμων του οικισμού

μ) Σημείο του ενός δρόμου στην ευθυγραμμία της Βόρειας πλευράς της εκκλησίας

ν) Οικία Βουτετάκη

ξ) Σημείο δρόμου του οικισμού σε απόσταση 50 m από το σημείο ν Βόρεια

ο) Οικία Ξενικάκη Κωνσταντίνου

π) Οικία Αρκολάκη Ανδρέα

ρ) Οικία Βουβάκη Αργυρώς

σ) Οικία Μαρινάκη Δημήτριου

τ) Οικία Μαρινάκη Δημήτριου

υ) Οικία Μαρινάκη Καλλιόπης

φ) Οικία Ζωγραφάκη Αντώνη

χ) Οικία Χριστοδουλάκη Μαγδαληνής

ψ) Οικία Βουβάκη Παρασκευά

ω) Οικία Παπαδογιάννη Νικολάου του Νικολάου

α)1) Οικία Παπαδογιάννη Εμμανουήλ του Δημητρίου

β)1) Οικία Παπαδογιάννη Κυριάκου

 

Από το β)1 επιστρέφουμε στο α και κλείναμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος της γειτονιάς Α.

 

Γειτονιά Β:

 

γ)1) Οικία Περουλάκη Γιάννη

δ)1) Οικία Βολουδάκη Εμμανουήλ

ε)1) Οικία Χριστοδουλάκη Εμμανουήλ

ζ)1) Οικία Παπαδογιάννη Μαρίας

η)1) Οικία Παπαδογιάννη Κωνσταντίνου

θ)1) Οικία ιδιοκτησίας Γερμανού ονόματος Βόλφ

 

Από το θ)1 επιστρέφαμε στο γ)1 και κλείναμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος της γειτονιάς Β.

 

2. Διάσπαρτο τμήμα

 

α) Οικία Παπαδογιάννη Κυριάκου

1. Σημείο σε αγροτικό δρόμο σε απόσταση 150 m από το σημείο γ.

 

η) Οικία Τσακαλάκη Μαρίας

2. Σημείο που ορίζεται σε ευθεία κάθετη προς τον αγροτικό δρόμο πάνω στο σημείο 3 και σε απόσταση 50 m από αυτό.

 

3. Σημείο αγροτικού δρόμου 90 m από το σημείο θ.

 

ι) Οικία Τσακαλάκη Α.

 

κ) Βορειοανατολική γωνία εκκλησίας Αγίου Γεωργίου.

λ) Διασταύρωση δρόμων του οικισμού.

μ) Σημείο του ενός δρόμου στην ευθυγραμμία της Βόρειας πλευράς της εκκλησίας.

 

4. Σημείο διασταύρωσης αγροτικών δρόμων.

 

π) Οικία Αρκολάκη Ανδρέα

 

5. Σημείο αγροτικού δρόμου σε απόσταση 200 m από την διασταύρωσή του με τον επαρχιακό δρόμο.

 

6. Σημείο του επαρχιακού δρόμου σε απόσταση 100 m από το σημείο.

 

7. Σημείο αγροτικού δρόμου σε απόσταση 160 m από το σημείο χ.

 

8. Σημείο άλλου αγροτικού δρόμου σε απόσταση 80 m από το σημείο ζ)1.

 

9. Σημείο που ορίζεται σε ευθεία κάθετη προς τον επαρχιακό δρόμο στο σημείο α και σε απόσταση 70 m από αυτό.

 

Από το 9 επιστρέφαμε στο σημείο α και κλείναμε την οριοθέτηση του οικισμού Καλαμίτσι Αμυγδάλου.

 

Όρια οικισμού Εξώπολης:

 

1. Συνεκτικό τμήμα

 

Γειτονιά Α:

 

α. Οικία Χριστουλάκη Χρήστου

β. Οικία Χριστουλάκη Σταύρου

γ. Οικοδομή Μαμαλουκάκη Σπύρου

δ. Οικία Χριστουλάκη Γεωργίας

ε. Οικία Λουπασάκη Εμμανουήλ

ζ. Κτίσμα Αντωνακάκη Σταύρου

η. Οικοδομή Μαμαλουκάκη Σπύρου

θ. Οικία Τζιλιβάκι Κωστή

ι. Οικία Τζιλιβάκι Κωστή

 

Από το ι επιστρέφουμε στο α και κλείναμε την οριοθέτηση του συνεκτικού της γειτονιάς Α.

 

Γειτονιά Β:

 

κ. Οικία Δερμιτζάκη Πέτρου

λ. Οικία Σταυριανουδάκη Μιχάλη

μ. Οικία Μαμαλουκάκη Γεωργίου

ν. Οικία Κοσμαδάκη Κούλας

ξ. Οικία Δουλιανάκη Ηλία

ο. Οικία Φαραντάκη Γεωργίου

π. Οικία Χριστουλάκη Γεωργίου

ρ. Οικία Περουλάκη Σταμάτη

σ. Οικία Περουλάκη Μαθιού

τ. Οικία Χριστουλάκη Χρήστου

υ. Οικία Χριστουλάκη Αλέκου

 

Από το υ επιστρέφουμε στο κ και κλείνουμε οριοθέτηση του συνεκτικού της γειτονιάς Β.

 

Γειτονιά Γ (Άγιος Δημήτριος ή Κατούνα):

 

φ. Οικία Κονταξάκη Παναγιώτη

χ. Οικία Περουλάκη Μαθιού

ψ. Οικία Μανωλάκη Νίκου

ω. Οικία Γερμανού Γιόχαν Λάους

α)1. Οικία Περουλάκη Μαθιού

 

Από το σημείο α)1 επιστρέφουμε στο φ και κλείναμε την οριοθέτηση του συνεκτικού τμήματος της γειτονιάς Γ.

 

2. Διάσπαρτο τμήμα:

 

1. Νοτιοδυτικό όριο της ιδιοκτησίας Παπουτσάκη επί της επαρχιακή οδού.

2. Νότια γωνία κτίσματος Βεζυράκη.

3. Σημείο άλλου αγροτικού δρόμου σε απόσταση 80 m από τη διασταύρωση του με άλλον δυτικά.

4. Σημείο του άλλου αγροτικού δρόμου σε απόσταση 70 m από την προηγούμενη διασταύρωση.

5. Σημείο αγροτικού δρόμου σε απόσταση 130 m από τη διασταύρωση του με άλλον προς το σημείο 0.

6. Σημείο διασταύρωσης κοινοτικού δρόμου προς Καλαμίτσι Αμυγδάλου με αγροτικό βορειοδυτικά.

τ. Οικία Χριστουλάκη Χρήστου

7. Σημείο αγροτικού δρόμου σε απόσταση 50 m από το δρόμο προς γειτονιά Γ

8. Κτίσμα Δερμιτζάκη Μιχαήλ

χ. Οικία Περουλάκη Μαθιού

9. Οικία Καρκάνη Σπύρου

9)α. Οικία Δερμιτζάκη Ιωάννη

α)1. Οικία Περουλάκη Μαθιού

10. Σημείο που ορίζεται πάνω σε αγροτικό δρόμο και σε απόσταση 30 μ. από το δρόμο προς γειτονιά Γ.

11. Αποθήκη Δερμιτζάκη Εμμανουήλ

υ. Οικία Χριστουλάκη Αλέκου

β. Οικία Χριστουλάκη Σταύρου

δ. Οικία Χριστουλάκη Γεωργίας

12. Σημείο αγροτικού δρόμου βορειοανατολικά σε απόσταση 100 m από τη διασταύρωση του με τον επαρχιακό

13. Οικία ιδιοκτησίας Γερμανού (αγνώστου)

14. Οικία Ανδρουλιδάκη Ιωάννη

15. Οικία Διαμαντοπούλου Ζωής

16. Σημείο διασταύρωσης δρόμου του οικισμού με τον παλαιό Κοινοτικό προς Γεωργιούπολη.

17. Σημείο στον ίδιο δρόμο σε απόσταση 70 μ. από τον επαρχιακό δρόμο προς Γεωργιούπολη.

 

Στο 17 φθάνουμε από το 16 ακολουθώντας τον παλαιό δρόμο.

 

18. Σημείο αγροτικού δρόμου σε απόσταση 30 m από τον επαρχιακό δρόμο.

 

Από το σημείο 18 επιστρέφουμε στο 1 και κλείνουμε την οριοθέτηση του οικισμού Εξώπολης.

 

Όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφαση αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

 

Η παρούσα απόφαση μαζί με το σχεδιάγραμμα θα αναρτηθεί για 15 ημέρες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1467/2010 απόφαση (ΦΕΚ 337/ΑΑΠ/2010).

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989) και για τους δύο οικισμούς αρτιότητα γηπέδου 500 m2 στο συνεκτικό τμήμα και 1500 m2 στο διάσπαρτο.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

α. Για τους οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει την παρούσα.

 

β. Καθορίζουμε γραμμή δόμησης στα 11 m από τον άξονα της επαρχιακής οδού.

 

β)1. Για το τμήμα της επαρχιακής οδού που βρίσκεται εντός των ορίων του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Καλαμίτσι Αμυγδάλου δηλαδή από το σημείο 6 έως το σημείο φ και

 

β)2. Για το τμήμα της επαρχιακής οδού που βρίσκεται εντός των ορίων του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Εξώπολης.

 

III. α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Χανίων ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) στο από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και στο από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

a.896.89

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χανιά, 15-12-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.