Απόφαση 7983/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας και ειδικότερα:

 

α. κατοικίες

β. μικρά εμπορικά καταστήματα καθημερινής χρήσης εμβαδού μέχρι 50 m2 (ψιλικά κ.λ.π.)

γ. κτίρια εκπαίδευσης

δ. θρησκευτικοί χώροι

ε. κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

στ. κτίρια στάθμευσης και γήπεδα στάθμευσης

ζ. παιδικές χαρές

 

2. Πρατήρια υγρών καυσίμων επιτρέπονται μόνο στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Χελιδονούς.

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο τροποποιούνται και καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) εφόσον κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β. Τα εκ της οριστικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομίας μελέτης προκύπτοντα οικόπεδα θεωρούνται άρτια, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 8 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 33214/3033/90/1991 απόφαση (ΦΕΚ 105/Δ/1991).

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 8 m.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2: 60% της επιφάνειάς του και

β) Για το τμήμα του οικοπέδου από των 500 m2: 30% της επιφάνειάς του.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2: 0,50

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2: 0,40.

 

6. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 5)α:

 

α) ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2,

 

β) ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,8 για οικόπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 150 m2 και μικρότερου των 240 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10.5 m. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

8. Το κτίριο τοποθετείται μέσα στο οικόπεδο σε θέση, ώστε να αφήνεται από τα πίσω και πλάγια όρια αυτού απόσταση Δ, όπως ορίζεται από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985.

 

Σε περίπτωση που με την εφαρμογή των παραπάνω δεν εξασφαλίζεται στο οικόπεδο ελάχιστη διάσταση κτιρίου 8 m τότε η ως άνω απόσταση Δ αφήνεται μόνο από το ένα πλάγιο όριο του οικοπέδου με την προϋπόθεση ότι συνέχεται με τους ακάλυπτους χώρους των ομόρων οικοπέδων.

 

9. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

10. Επιβάλλεται η εξασφάλιση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων τουλάχιστον μιας θέσης για κάθε 150 m2 επιφάνειας κτιρίου με χρήση κατοικία και μία θέση για κάθε 50 m2 επιφανείας κτιρίου λοιπών χρήσεων. Απαγορεύεται οι θέσεις αυτές να ορίζονται στο χώρο του προκηπίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.