Απόφαση 7983/87

Απόφαση 7983/Π360/1987: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΟΥΛΕΝ του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7983/Π360/1987: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΟΥΛΕΝ του Δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής) και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 373/Δ/1987), 04-05-1987.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 13092/370/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της περιοχής ΟΥΛΕΝ του δήμου Κηφισιάς (νομού Αττικής).

 

4. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 237/1986, 241/1986, 244/1986, 271/1986, 273/1986 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 1/1986 (συνεδρία 3) και 11/1986 (συνεδρία 1) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Αγία Παρασκευή, 06-04-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.